Genindlæggelse af nyfødte

Antallet af nyfødte, der genindlægges, stiger. Det viser tal fra Statens Serum
Institut. Jordemødre og sygeplejersker er uenige om tolkningen af tallene.

Tal fra Statens Serum Institut fra august i år viser en fordobling i antallet af genindlaggelser af nyfødte i deres første levemåned i perioden 2007 til 2012. I absolutte tal handler det om 643 børn i 2007 svarende til 1,01 procent af alle nyfødte og 1.394 børn svarende til 2,45 procent i 2012.

Dansk Sygeplejeråd advarer mod konsekvenserne af et stigende antal genindlæggelser, som rådet tilskriver de hurtige udskrivelser og manglende fleksibilitet i sundhedsvæsnet. Formand for sygeplejerskerne, Grete Christensen, udtaler til Synergi, der er sygeplejerådets nyhedsbrev, at en del af løsningen kunne ligge i, at kommunerne, og dermed sundhedsplejerskerne, får ansvaret for de normale barslende, der udskrives ambulant.

Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen, opfordrer til at sla koldt vand i blodet og til at tolke tallene korrekt.
– For det første er praksis omkring registrering af henholdsvis genindlæggelser og ambulante henvendelser ikke fuldt sammenlignelige fra for 2010 til efter 2010 og for det andet er indlæggelsestiden for det enkelte barn, der bliver genindlagt, ikke opgjort. Dermed ved vi ikke, om barnet er indlagt få timer eller i en længere periode, hvilket vil være en indikator på, hvor tungtvejende årsagen til indlæggelsen er, siger Lillian Bondo.

Koden ’Genindlæggelse af nyfødte’, der er baggrunden for den omtalte stigning i antal genindlæggelser, består af tre diagnoser: dehydrering, dårlig trivsel og fejlernæring/spiseproblemer. Hvis man ser isoleret pa tallet for genindlæggelser med baggrund i væskemangel, ses der ikke en stigning.

– Tallene tyder på, at flertallet af indlæggelserne beror pa en usikkerhed om barnets trivsel. Det er værd at lægge mærke til, at der tilsyneladende ikke er en stigning i antallet af genindlæggelser med baggrund i væskemangel, siger Lillian Bondo, der mener, at stigningen kan være udtryk for en øget opmærksomhed på det spæde barns trivsel og på familiers usikkerhed overfor at observere barnet.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for barselområdet trådte i kraft 1. oktober og lægger op til en tidlig tværfaglig indsats fra jordemødre, barselsygeplejersker og sundhedsplejersker for at sikre gode barselforløb.

– Tilbuddet er tilrettelagt, så familien har et finmasket sikkerhedsnet spændt ud under sig. Men vi ved, at personalet pa sygehusenes føde- og barselafdelinger og sundhedsplejen arbejder sammen for at finde de bedste løsninger, siger Lillian Bondo.

Christine Brot, overlæge i Sundhedsstyrelsen og pennefører på de nye anbefalinger, siger om de nye tal for genindlæggelse:
– 2012-tallene kom ikke som en overraskelse for os. Vi har set en stigning igennem flere år samtidig med at flere udskrives tidligt. Det er derfor, vi har sat initiativer i gang i form af nye anbefalinger, hvor det nye er, at alle er sikret tidlig og tæt opfølgning i ugen efter fødslen. Men genindlæggelser fordi barnet har fået for lidt mad, det kan og bør undgås, selvom alle genindlæggelser ikke kan undgås, siger Christine Brot.

Sundhedsstyrelsen har endnu ikke set på diagnoserne separat, da der ikke er sikkerhed for, at afdelingerne har ensartet registreringspraksis.

– Men det er godt at konstatere, at genindlæggelser på diagnosen dehydrering, der er den farligste, ikke er steget, siger Christine Brot.