GATS: Privatisering af service

Der privatiseres overalt i ulandene under ledelse af Verdensbanken og den Internationale Valutafond. Handelsaftaler under verdenshandelsorganisationen WTO sikrer, at firmaer kan operere globalt.

Tanzania fejrer privatiseringsfremskridtene hvert år under mottoet: »Privatisering betyder velstand for alle«. På Privatiseringens Dag den 25. oktober sidste år kunne regeringens privatiseringskommission præsentere 20 privatiserede statslige firmaer og forsyningsselskaber inden for transport, service, fremstilling og landbrug.

Heriblandt er City Water Services – et privat firma, der skal drive vand- og kloakservice i Dar es Salaam. Firmaet ejes af det engelske selskab Biwater International, som opererer globalt i vandsektoren, bl.a. i Sydafrika, Indonesien, Mexico, Filippinerne, Chile, Belize og UK.

Det er således ikke kun fabrikker og plantager, der privatiseres i det tidligere socialistiske Tanzania i disse år. Det er også offentlig service som postvæsenet, jernbanerne, havneterminalerne, telekommunikationen, vandforsyningen og kloakservicen.

I 2002 fik Tanzania et brev fra EU, der henviste til den globale handelsaftale om service, GATS, og som opfordrede landet til at forbedre markedsadgangen for udenlandske selskaber på serviceområder som telekommunikation, miljø (dvs. vand, kloakering, affaldshåndtering og forureningsoprydning), turisme, transport, finanssektoren og professionel service som jura, ledelse og IT.

I næste fase vil brevet handle om sundhedssektoren.

Oplysningskampagne i 2004
I løbet af 2004 gennemfører Kvindernes U-landsudvalg (KULU) en række oplysningsaktiviteter under overskriften »Kvinder betaler – med livet«. Kampagnen løber af stabelen i samarbejde med Jordemoderforeningen og Jordemoderuddannelserne i København og Aalborg. Gennem artikler og møder sætter kampagnen fokus på ulandskvinders adgang og ret til sundhed – under pres fra privatiseringer og internationale handelsaftaler og med særligt fokus på fødsler og mødredødelighed.

Som led i kampagnen har tre jordemoderstuderende fra København besøgt Tanzania i juli, og i oktober-november vil en jordemoder og en kvinderetsaktivist fra Tanzania komme til Danmark for at deltage i en række dialog- og debatmøder.

Kampagnen er et led i KULU’s arbejde med at sætte fokus på FN’s 2015 Mål og særlig det femte mål om at reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder med tre fjerdedele inden år 2015.

Mødre- dødeligheden stiger
Tallene for mødredødeligheden i Tanzania er usikre, men skønnes at ligge på 200-400 pr. 100.000 fødsler, der resulterer i et levende barn (1995).

9-10 procent af alle gravide kvinder i Tanzania har hiv/aids. Hiv-positive gravide kvinder behandles i forbindelse med fødslen for at forebygge, at barnet bliver smittet. Men det er utilstrækkeligt, fordi barnet så enten smittes ved amning eller bliver moderløst. Der er skønsmæssigt 2 millioner forældreløse småbørn. Hvert år smittes 72.000 babyer ved fødslen, hvilket vil medføre en stigning i dødeligheden på 43 procent for børn under 5 år.

Tanzania råder over 4.844 sundhedsklinikker/ hospitaler. Heraf er 2.877 statsejede, 848 drives af frivillige, 283 drives af statsejede selskaber og 836 er private.