Fynske erfaringer

Først fik alle jordemødre i Fyns Amt et basiskursus i den motiverende samtale, mens 8-10 jordemødre fik den længerevarende uddannelse som rygestopinstruktører. Så afsatte man ti minutter ekstra til den første jordemoderkonsultation. En rygestatusjournal blev startet op, og alle rygere fik tilbud om at deltage i et jordemoderledet rygestopkursus eller at få individuel vejledning. Også de gravides mænd var velkomne.

Men tilmeldingerne kom ikke just væltende. Ikke før det gik op for projektleder Tullia Dahlgaard, at jordemødrene skulle optræde mere inviterende, som hun kalder det.- De gravide rygere har en stærk ambivalens i forhold til deres rygning. Det har man også erfaret andre steder; at de bliver næsten handlingslammede, siger Tullia Dahlgaard.

Derfor vedtog man i Fyns Amts rygeafvænningsprojekt at gå mere offensivt til værks. Bare et lille pip fra den gravide om, at et rygeafvænningskursus måske kunne være en idé, og jordemoderen slog til: "Jamen så skriver jeg dig op til et kursus, der starter den og den dag."

Ti dage før kursusstart røg et brev af sted med en påmindelse. Og i dagene op til blev hver enkelt gravid ringet op af rygestopjordemoderen.

– Det er virkelig afgørende med personlig opfølgning og individuelle aftaler, er Tullia Dahlgaards erfaring.

Forbrug skruet ned
Hvis den gravide faldt fra efter første kursusaften, blev der igen taget personlig kontakt. Resultatet var, at små 10 procent af de gravide sagde ja tak til et rygestoptilbud. Gruppekursus blev vagt af 126 kvinder og 40 mænd. 52 procent af dem var røgfri umiddelbart efter dalende til 31 procent efter et halvt år og 22 procent efter et år. Den individuelle rygeafvænning blev foretrukket af 39 gravide og 3 mænd i perioden. 46 procent af dem blev røgfri umiddelbart efter, 32 procent holdt ved efter et halvt år og 30 procent efter et år.

– Vores samlede opgørelse viser, at 17 procent af de gravide rygere var stoppet allerede inden første jordemoderkonsultation og ved sidste konsultation var 33 procent stoppet, siger Tullia Dahlgaard.

Hos dem, der fortsatte, lykkedes det at skrue ned for det daglige forbrug. 23 procent af rygerne var i starten oppe på 11-23 cigaretter dagligt. I slutningen af forløbet var det 14,5 procent, der røg så meget.

Vedvarende energi

Hun mener at vedholdenheden er den største udfordring ledelsesmæssigt.- Man skal blive ved med at putte energi i det. Både nyansatte og erfarne jordemødre går død, hvis man ikke giver mulighed for supervision og løbende efteruddannelse. Man skal huske på, at de møder en del modstand og afværgemekanismer.

– Man skal også regne med en vis indkøringsperiode, hvor man vænner personalet til, at det er vigtigt at beskæftige sig med rygning, fortsætter Tullia Dahlgaard.

Her er grundkurset en nødvendig forudsætning for jordemødrene. Men det er ikke nok i sig selv.

– Jordemødrene skal hver især tænke over deres egen rolle. De skal spørge sig selv; hvad er min mission her, og de skal se sig selv som igangsættere af en ændringsproces. De skal simpelthen kunne se meningen med deres indsats – også på længere sigt, for jordemødrenes evne til at rekruttere er hele fundamentet for den indsats, der i øvrigt gøres, siger Tullia Dahlgaard.

————————————————————————————————-

Rapporten om det fynske projekt ventes at udkomme senere på året. Projektperioden blev afsluttet med udgangen af 2003, men de jordemoderledede gruppekurser fortsætter i hvert fald i dette budgetår. Den individuelle rådgivning er derimod – af planlægningsmæssige årsager – lagt over i sygehusregi, hvor det er sygeplejersker, der varetager opgaven.