FTF-A i top i ny undersøgelse

Medlemmerne i FTF-A er så tilfredse, at de har sendt FTF-A op på en fjerdeplads i Arbejdsdirektoratets nye benchmarking, hvor ledige medlemmer i de 33 a-kasser har givet deres egen a-kasse karakter for tilfredshed.

Medlemmerne i FTF-A, der blandt andre er jordemødres a-kasse, er for 91 procents vedkommende meget tilfredse eller tilfredse med deres a-kasse, der dermed opnår en klart bedre placering end den tilsvarende undersøgelse fra 2001.

Hvis man tager alle a-kasser under ét, svarer 86 procent af medlemmerne, at de er meget tilfredse eller tilfredse med den behandling, de får i deres a-kasse. Det er en lille forbedring i forhold til 2001, hvor tallet var 85 procent. Tilfredsheden med a-kasserne ligger betydeligt over tilfredsheden med fx skatteforvaltningen, domstolene og socialkontorerne målt i lignende brugerundersøgelser. Her er det kun mellem 55 og 60 procent af brugerne, der erklærer sig tilfredse.

Top og bund
Selv om tilfredsheden generelt ligger højt, er der store forskelle mellem a-kasserne i top og bund. Forskellene hænger blandt andet sammen med medlemmernes uddannelsesniveau. Højtuddannede er mindre tilfredse end medlemmer med korte eller mellemlange uddannelser, med medlemmer af Magistrenes A-kasse og Akademikernes A-kasse som de mindst tilfredse. Sygeplejerskernes A-kasse ligger som nummer 23.

Arbejdsdirektoratet fastslår forsigtigt, at der er en vis sammenhæng mellem tilfredshed og pris. Tilfredsheden er som helhed størst i de a-kasser, der ligger i den dyre ende. FTF-A er en undtagelse fra denne regel, idet FTF-A med et årligt administrationskontingent pr. medlem på 900 kr. ligger et godt stykke under gennemsnittet for 2003 på ca. 1.400 kroner.

Billig administration og høj kvalitet

Antallet af ledige medlemmer svinger fra a-kasse til a-kasse. Det påvirker administrationskontingentet i den enkelte a-kasse. For at sammenligne udgifterne opererer benchmarkingen med et nøgletal, der viser, hvad opgaverne ville koste i den enkelte a-kasse, hvis de alle havde den samme arbejdsbelastning. Denne pris er ca. 72 kroner om måneden i FTF-A mod et gennemsnit for alle kasser på 85 kroner. Selv om FTF-A i år satte administrationsbidraget op fra 75 til 79 kroner om måneden, ligger FTF-A stadig i den billige ende sammenlignet med de 32 andre a-kasser.

Blandt de syv a-kasser, der er åbne for alle lønmodtagere uanset uddannelse og beskæftigelse, er det kun Stats- og Teleansattes A-kasse (STA) med 73 kroner og Danske Lønmodtageres A-kasse (DLA) med 75 kroner, som er billigere end FTF-A. Det hører med til vurderingen af prisniveauet i disse to a-kasser, at de ikke har ret mange regionale kontorer til at betjene medlemmerne i nærområdet. STA har fire og DLA fem afdelinger mod 11 i FTF-A.

Blandt de andre tværfaglige a-kasser er ASE med 84 kroner om måneden lidt dyrere end FTF-A, mens Frie Funktionærers A-kasse (114 kroner), Kristelig A-kasse (141 kroner), IT-faget og Merkonomernes A-kasse (141 kroner) samt A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (148 kroner) ligger i den dyre ende.

Sygeplejerskernes a-kasse billigst
Sygeplejerskerne og lærerne har de billigste a-kasser. De er fagligt afgrænsede og kan på grund af deres meget lave ledighed nøjes med at opkræve henholdsvis 52 og 55 kroner om måneden i administrationsbidrag fra deres medlemmer.Det er kun administrationsbidraget, der svinger fra a-kasse til a-kasse. Bidragene til arbejdsløshedsforsikring, ATP og det frivillige efterlønsbidrag er ens i alle a-kasser.