Frivilligt arbejde optimerer studiet

Arbejdet som frivillig i Sex og Samfund supplerer på væsentlige områder jordemoderuddannelsen, mener en snart færdiguddannet jordemoder.

Odense manglede en afdeling af Sex og Samfund og jordemoderstuderende Karoline Larsen manglede et frivilligt arbejde. Et godt match opstod.

– Jeg har tidligere været frivillig som lektiehjælper gennem Røde Kors, men nu havde jeg brug for et mere studierelevant frivilligt arbejde. Så da der for halvandet år siden skulle oprettes en afdeling af Sex og Samfund i Odense, så valgte jeg at være med fra starten, fortæller hun.

Sex og Samfund har fokus på seksuel sundhed, på menneskers livskvalitet og forhold til kroppen, sit køn og sin seksualitet og de mangfoldige måder den kan foldes ud på.

– Jeg savner undervisning på jordemoderuddannelsen om seksuel sundhed og forskellige samlivsformer – alt det der ikke er mainstream – men det får jeg gennem mit frivillige arbejde, forklarer Karoline Larsen, der opfatter arbejdet i Sex og Samfund som en forlængelse af studiet.

– Jeg træner mine evner til at tale om ting, der er svære eller tabubelagte og er blevet meget mere komfortabel med det, siger hun.

Erfaringer fra fødestuerne kan hun også bruge i det normkritiske arbejde, som foreningen Sex og Samfund står for.

– På en fødestue er samfundets normer brudt op, og der er andre ting på spil end i ”den virkelige verden”. Man kommer helt tæt på et andet menneske på en unik måde. Man står i en blanding af blod, kropsvæsker og store følelser – både sorg og glæde. Jeg befinder mig rigtig godt i dette rum, og den tryghed kan jeg bruge i mit arbejde som formidler i Sex og Samfund ved at gøre andre mennesker trygge, siger den jordemoderstuderende.

Karoline Larsen oplever ikke, at man på jordemoderuddannelsen bliver undervist i at tænke normkritisk.

– Det har jeg i stedet lært gennem mit frivillige arbejde, siger hun.

Men at der er et behov for at bryde normer og få flere til at anerkende mangfoldigheden i, hvordan mennesker lever, er den jordemoderstuderende ikke i tvivl om.

– Hele den offentlige sektor kan blive bedre til at tænke og agere mere normkritisk, fordi flere og flere mennesker falder uden for normen. Nogle gange skal nyskabelse komme fra aktivister og græsrødder, og det vil jeg gerne være med til, siger Karoline Larsen, der i perioder har brugt op til 20 timer om ugen på det frivillige arbejde.

– Som med mange andre ting er det en prioritering. Nogle gange er det hårdt, men det jeg laver, gør mig glad, siger hun.

Se også de øvrige artikler om frivillighed