Fremtidens jordemoderuddannelse i forandring

Jordemoderforeningen afholdt den 9. september en uddannelsesworkshop i Huset i Middelfart. Her var jordemødre, jordemoderstuderende og embedsmænd samlet for at tale om ønsker, behov og visioner for fremtidens jordemoderuddannelse.

I mindre grupper diskuterede deltagerne dels styrker og svagheder ved nutidens jordemoderuddannelsen, dels visioner for fremtidens jordemoderuddannelse.

Siden 1787 har vi haft en jordemoderuddannelse i Danmark. Jordemoderprofessionen har en lang og stærk historie bag sig. Faget i dag er på mange måder forandret – og på nogle måder den samme som for flere hundrede år siden. Men hvad med fremtidens fag? Hvordan skal faget forandre sig i takt med, at samfundet forandrer sig? Og hvordan skal fremtidens jordemoder og jordemoderuddannelse så se ud?

Det var omdrejningspunktet for Jordemoderforeningens uddannelsesworkshop i september. Dagen bestod blandt andet af diverse oplæg af jordemoderstuderende og jordemødre, der beskæftiger sig med forskellige områder af jordemoderfaget. Dernæst gik deltagerne ud i mindre workshops, hvor mange vigtige debatter opstod. Nogle af de spørgsmål, der dukkede op på dagen, og som blev debatteret, var blandt andet:

– Skal jordemoderuddannelsen vare længere?

– Hvordan sikrer vi en god kobling mellem teori og praksis for de studerende?

– Hvordan sikrer vi en god læring hos de studerende samtidig med, at de skal forberedes på den virkelighed, der venter dem?

De jordemoderstuderende foreslog blandt andet en tillidsrepræsentant for studerende på klinikstederne og mere skånsomme arbejdsvilkår for gravide jordemoderstuderende i klinikken. Og et oplæg af Astrid Fogh Harboe og Anne Larsen fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen gjorde alle deltagerne klogere på det juridiske og politiske grundlag bag uddannelsen. Her fik deltagerne også et indblik i, hvilke områder af uddannelsen vi kan forsøge at få indflydelse på direkte, og hvilke der skal besluttes politisk på Christiansborg. Kandidaten i jordemodervidenskab, som har eksisteret siden 2014, var også repræsenteret gennem jordemoder og ph.d. Christina Prinds, der er leder af kandidatuddannelsen. Hun fortalte under sit oplæg om vigtigheden af at have en fag-faglig kandidatuddannelse for jordemødre, fordi det blandt andet giver jordemødre legitimitet til at deltage aktivt i samfundsdebatten og i faglige sammenhænge.

Fremtidens og nutidens jordemødre

Under workshoppen understregede flere deltagere, at jordemoderfaget i sin natur er et meget praktisk fag. Et håndværk, man lærer på uddannelsen gennem teoretisk og klinisk undervisning. I klinikken er de studerende derfor afhængige af at lære håndværket fra de jordemødre, de møder. Derfor blev der på dagen udtrykt et stort ønske om, at kontaktjordemødre bør sikres en uddannelse eller et kursus i vejlederrollen som de direkte ansvarlige for de studerendes kliniske uddannelse.

– Et kompetenceløft i form af et kursus eller decideret uddannelse i forhold til vejlederrollen til alle de jordemødre, der har studerende med i vagt, vil sikre både jordemoderens mulighed for at løfte opgaven og kvaliteten af den kliniske uddannelse af de studerende. På den måde kan vi passe på nutidens jordemødre og samtidig sikre nogle gode læringsforhold for fremtidens jordemødre, siger formand for Jordemoderforeningen, Lis Munk.

Hvad skal der ske nu?

Ved workshoppens afslutning rundede formanden af. Her fortalte hun, at foreningen vil arbejde videre med workshoppens mange forslag og diskussioner, som skal ende ud i en samlet uddannelsespolitik. Status på den proces vil Jordemoderforeningen fremlægge på kongressen den 16. november.

Hvad er dit håb for fremtidens jordemoderuddannelse?

Deltager 1

”Fremtidens jordemoderuddannelse skal sikre kvaliteten. Uddannelsen skal garantere, at de studerende bliver dygtige jordemødre uden at gå på kompromis med de studerendes trivsel under studiet.”

Frida Groth Rasmussen Jordemoderstuderende og forkvinde for JSL – De Jordemoderstuderendes Landssammenslutning

Deltager 2

”Fremtidens jordemoderuddannelse skal følge med i den udvikling, der er i samfundet. Der stilles højere og højere krav til os som jordemødre, og det er vi nødt til at modellere uddannelsen ind i. Jeg forestiller mig, at fremtidens jordemoderuddannelse er mere virkelighedsnær, end den ellers har været hidtil. Uddannelsen har nogle gange haft et meget idylliseret billede af, hvad der foregår i praksis.”

Amalie Henningsen Jordemoder og kandidatstuderende

Deltager 3

”Jeg tror, vi skal have modet til at turde at nytænke de rammer, vi har på jordemoderuddannelsen. Og selvfølgelig må vi gerne have store ambitioner for vores uddannelse, som også kan række længere end det, vi har nu. Men jeg tror, at det er vigtigt, også at se på, om den måde, vi har drevet uddannelse på hidtil, kan justeres på en måde, så vi stadig uddanner det antal jordemødre, der er brug for. Uden at gå på kompromis med kvaliteten. Og så skal vi fortsat sikre en stærk sammenhæng mellem teori og praksis.”

Camilla Gry Temmesen Jordemoder og uddannelsesleder på Jordemoderuddannelsen hos Professionshøjskolen Absalon