Fra fødestue til forskning

Det var ikke en fornem videnskabsmand eller en mentor, som Ellen Aagaard Nøhr fremhævede, da hun indledte sin tiltrædelsesforelæsning som professor ved Syddansk Universitet.

– Når man sådan får lov at blive professor, er det almindeligt at ære en mentor eller videnskabsmand, som har haft stor betydning for ens forskning eller måde at tænke på. Jeg var slet ikke i tvivl om, at jeg i så fald ville ære og mindes en kliniker, som på sin egen måde har haft en hel speciel betydning for mig, sagde Ellen Aagaard Nøhr.

Klinikeren var Ellens mormor, Margrethe Aagaard Poulsen, der arbejde som sygeplejerske på et missionærhospital i det nordlige Kina (se forsiden).

– Hun var en af sin tids kvinde-pionerer, som helligede sit liv til at forbedre forholdene for kvinder og børn, fortalte Ellen Aagaard Nøhr, hvis mormor også arbejdede som jordemoder, hvor en af opgaverne var at lære forældrene at holde det lille barns navle ren. Ellens mormor kæmpede desuden ivrigt for at undgå, at de små piger fik sammensnøret deres fødder. En tradition, der blev forbudt ved lov i Kina i 1912. Ellen Aagaard Nøhr blev uddannet jordemoder fra Jordemoderskolen i Aalborg i 1984. Herefter fulgte 17 år som jordemoder primært på Fødegangen i Aalborg. I 1998 søgte Ellen ind på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse ved Aarhus Universitet, hvor hun afsluttede cand.scient.san.-uddannelsen tre år senere.

Den akademiske karriere gik videre over en ph.d. i reproduktiv epidemiologi ved Afdeling for Epidemiologi ved Aarhus Universitet, hvor hun fortsatte som adjunkt og lektor. Senest var Ellen leder af den sundhedsfaglige kandidatuddannelse ved Aarhus Universitet før, hun blev udnævnt som professor ved SDU.