Fra faglig ide til forhandling

På hver side af bordet sidder Louise Zielinski (tv), ejer af fødeklinikken Storkereden ved Slagelse og Lene Maigaard, der er forhandlingsleder i Jordemoderforeningen. De er ved at lægge det, de begge håber på, er sidste hånd på en overenskomst for de jordemødre, som Zielinske ansætter på klinikken.

Det var ikke et ønske om at være arbejdsgiver, der fik jordemoder Louise Zielinski til at lægge billet ind på en af de tre fødeklinikker, som Region Sjælland har udbudt til private entreprenører. Men det blev alligevel resultatet, da hun i starten af august 2013 åbnede en privat fødeklinik, der viste sig at være så efterspurgt, at det blev nødvendigt at ansætte jordemødre på klinikken. Foreløbig en jordemoder i fastansættelse og flere på timeløn.

Det var den faglige ide om, at gravide skal kunne vælge at føde på en klinik væk fra sygehusets rutiner, der fik hende til at oprette klinikken. Foreløbig har 50 kvinder valgt at føde på Storkereden og yderligere 50 er indskrevet. På klinikken får de det samme tilbud om graviditetsundersøgelser og fødselsforberedelse som i det konventionelle system. Louise Zielinski får refusion fra regionen pr. gravid.

Overenskomsten blev ikke skrevet under den dag, da klinikejeren mødtes med Jordemoderforeningens forhandler, men begge parter er optimistiske.

– Det har været vældig lærerigt, at skulle forhandle overenskomst og jeg håber, at det kan lade sig gøre at få en aftale, der gør at lønnen og det antal effektive timer jeg får til rådighed i aftalen balancerer med den indtægt, jeg har, siger Louise Zielinski.