Forvirring efter Sandbjergmøde

Der var forvirring om hvilken beslutning, der blev taget om igangsættelse ved overbåren graviditet, da obstetrikerne modtes pa det årlige Sandbjergmøde den 21. januar.

Spørgsmalet om at andre anbefalinger for igangsættelse, når graviditeten fortsætter ud over terminen, var endnu engang til behandling, men endte heller ikke denne gang med en utvetydig beslutning. Arbejdsgruppen bag grav prolong havde ikke fundet evidens for, at mortalitet og morbiditet ville blive væsentlig nedsat, hvis man ændrede anbefalinger, så samtlige gravide fremover skulle tilbydes igangsættelse for 42+0.

I sin fremlæggelse af forslag til nye retningslinjer præciserede gruppen en række risikogrupper, der bør tilbydes igangsættelse for uge 42. Gruppen anbefalede desuden, at alle gravide får tilbudt føtal overvågning fra GA 41+0. Pressen har vist stor interesse for spørgsmalet og Danmarks Radio konkluderede misvisende, at beslutning om at anbefale alle gravide tidligere igangsættelse var truffet.

Misan Stehouwer, der indgik i arbejdsgruppen før og på Sandbjergmødet, Rikke Maimburg, der vil se evidensen igennem og levere et oplæg til mødet samt Lillian Bondo deltager, når DSOG i starten af marts har inviteret arbejdsgruppen samt oplægsholdere til møde for at afklare det videre forløb.