Forum for uddannelsesfolket

Der skal fyres op under den uddannelsespolitiske debat. Det besluttede foreningens kongres i efteråret 2008.

Er der behov for et turnusår ovenpå bacheloruddannelsen? Hvor kan man få inspiration til uddannelsesplanen i en adjunktansættelse? Skal grunduddannelsen forlænges? Hvordan sikrer vi optimal indflydelse på bekendtgørelser, studieordninger og andet lovstof? Hvordan skal Jordemoderforeningen og uddannelserne samarbejde?

Emner og spørgsmål, der kan tages op i JUFO, er der nok af. JUFO er forkortelsen for ’Jordemoderforeningens uddannelsesforum’, der henvender sig til jordemødre, der beskæftiger sig med uddannelse på grund-, efter- og videreuddannelse og i klinisk uddannelse. Birthe Refskou Jensen, der er jordemoderlærer ved jordemoderuddannelsen i København, er tovholder for JUFO.

– Formålet med et uddannelsesforum under Jordemoderforeningen mener jeg, er at foreningen kan få en hurtigere og lettere adgang til uddannelsesmæssige spørgsmål af betydning for de strategier og politiske tiltag, der skal tages i forhold til grunduddannelsen og for den sags skyld også videreuddannelse. Men JUFO skulle også gerne komme til at fungere som en platform for diskussioner, idéudveksling og videndeling for kredsen af medlemmer, der er tilknyttet uddannelsesområdet. Jeg forestiller mig, at der i JUFO også kan bringes spørgsmål op om løn- og arbejdsforhold, siger Birthe Refskou Jensen.

Det første møde mellem tovholderen og formandskabet er afholdt. Næste skridt er oprettelsen af en lukket debat på foreningens hjemmeside for medlemmer af JUFO. På lidt længere sig, men inden næste kongres, er det planen, at der skal afholdes en konference med uddannelsespolitisk indhold.

Jordemødre, der er ansat som uddannelsesansvarlige på fødestederne, på jordemoderuddannelserne, og som undervisere på efter- og videreuddannelse samt chefjordemødre kan blive optaget i JUFO og få password til den lukkede uddannelsesdebat på hjemmeside . Nærmere oplysninger om optagelse i JUFO samt erhvervelse af password til debatten fås ved på www.jordemoderforeningen.dk.