Først var der misbrugerne…

Tillæg til artiklen ‘Vi fødes alle ulige’
Jette Flindt, jordemoder i Svendborg, kunne ikke holde ud at se den sociale arv forplante sig så ubønhørligt.

Så i 2001 besluttede hun at gøre noget ved det. Livet er uretfærdigt. Ligger man i maven på en mor, der er ung, uden uddannelse og på kontanthjælp, risikerer man i højere grad at komme skidt fra start med lav fødselsvægt og diverse medfødte dårligdomme, end hvis man bliver bragt til verden af en person med mere tjek på tilværelsen.

Jordemoder Jette Flindt henviser til den dokumentation, der findes om ulighed i sundhed.

– Der er lavet en undersøgelse over, hvor meget den sociale baggrund betyder for småbørns sundhed i henholdsvis 1980’erne og 1990’erne, og det chokerende er, at uligheden er uforandret i hele den periode, siger Jette Flindt.

Da hun selv konstaterede dette nedslående faktum for nogle år tilbage, blev hun grebet af indignation på de ufødte børns vegne og satte sig for at gøre noget ved det. I 2001 lancerede sygehuset i Svendborg derfor sit første bud på et familiecenter med tre obstetrikere, to jordemødre og en sygeplejerske, der skiftedes til at dække den begrænsede åbningstid. Først senere blev en socialrådgiver og en psykolog fast tilknyttet, da Fyns Amt gik ind og støttede med en særbevilling.

Forhindrer tvangsfjernelser
– I starten var det primært et tilbud til gravide misbrugere, men siden er det bredt ud til alle socialt dårligt stillede gravide, siger overlæge Bjarne Rønde Kristensen, gynækologisk-obstetrisk afdeling.

Han er overbevist om, at familiecentre generelt er en god investering. Selv i en tid, hvor svangreomsorgen må økonomisere voldsomt med kræfterne.

– Vi hører udelukkende særdeles positive tilbagemeldinger fra primærkommunerne. Når de gravide har været tilknyttet familiecentret, betyder det, at kommunerne står langt bedre rustet til at tage over, i det øjeblik barnet kommer til verden, påpeger han.

Bjarne Rønde Kristensen er overbevist om, at familiecentret på den måde er med til at forebygge tvangsfjernelser, selv om det naturligvis ikke kan bevises.

– Efter min mening er det den helt rigtige prioritering at satse på dem, der for alvor trænger til hjælp. Her kan vi virkelig gøre en forskel, understreger han og glæder sig til, at familiecenteret i Svendborg også kan samles under ét, når det nye sygehusbyggeri står færdigt. I dag sidder fagfolkene spredt på grund af pladsmangel, og det er ikke optimalt, erkender han.