Forsknings- og Udviklingsbeholdningen

De fik penge

Rikke Maimburg, jordemoder, MPH og ph.d.-studerende fik 5.000 kr. til artikelskrivning i forbindelse med afslutning af projektet Parat til barn, der handler om forældre- og fødselsforberedelsens betydning for graviditet, fødsel og forældreskab.

Karen Ingversen, jordemoder og MPH fik 10.000 kr. til opstart af en nordisk (dansk, svensk, norsk og finsk) database med henblik på registrering af hjemmefødsler. Formålet med projektet er at indsamle data med henblik på at blive i stand til at kunne informere gravide om hjemmefødslers fordele og risici på et kvalificeret statistisk grundlag.

Rita Leth Andersen, ph.d.-studerende fik 10.000 kr. til artikelskrivning over emnet ’Overvågning af hospitalserhvervede infektioner hos kejsersnitpatienter i Århus Amt. Studiet går for det første ud på at beskrive og sammenligne forekomsten af hospitalserhvervede infektioner efter sectio og vaginal fødsel på Skejby sygehus. For det andet at påvise det totale antal af hospitalserhvervede infektioner både under og efter indlæggelsen, herunder at undersøge validiteten af den registrerbaserede opsporing af infektioner efter udskrivning. Analyserne skal desuden søge at kortlægge hvilke kvinder, der er i risikogruppe for at erhverve en infektion i forbindelse med sectio.

Misan Stehouwer, jordemoder og cand.scient.san., fik 25.000 kr. til to videnskabelige artikler på baggrund af specialet Langtidssequelae ved perineale bristninger og episiotomi – tre års follow-up.

Lene Eriksen, jordemoder og cand.scient. san., fik 10.000 kr. som støtte til planlægning af et forskningsprojekt om fødselssmerter og smertelindring. Projekt vil bidrage med nye informationer om smerte, smertelindring og copingstrategier rettet mod fødselssmerter.

Jeanette Ziska, jordemoder og MPH-studerende, fik 22.500 kr. til databearbejdning og færdiggørelse af sin MPH En fed tid. Formålet med MPH-projektet er at afdække prævalensen af overvægt og for høj vægtøgning blandt grønlandske gravide og at udvikle og evaluere en intervention til forebyggelse af for høj vægtøgning under graviditeten.