Forskning på vej: Barselsomsorg efter behov

Jordemoderforeningen har udgivet foreningens anbefalinger til, hvorledes den fremtidige barselomsorg bør varetages. Styrkelse af familiens ressourcer gennem forberedelse, hjemmebesøg ved jordemoder og mulighed for telefonisk og personlig rådgivning døgnet rundt den første uge efter fødslen er nogle af forudsætningerne for en vellykket barsel.

Under overskriften ’En barselomsorg centreret om kvinden, barnet og familien’ giver Jordemoderforeningen sine anbefalinger til, hvorledes barselomsorgen med særligt fokus på tidlig hjemsendelse fremover bedst varetages.

Centralt for anbefalingerne er, at barselomsorgen primært skal tilrettelægges ud fra den enkelte kvindes behov og præferencer med henblik på at styrke kvinden og familiens ressourcer til bedst muligt at kunne tage vare på det nyfødte barn. Anbefalingerne tager desuden afsæt i, at en god barselomsorg allerede starter i graviditeten. Derfor pointeres det også, at alle kvinder, uanset paritet, bør tilbydes fødsels- og familieforberedelse i mindre hold, målrettet de specifikke behov, der er i den pågældende gruppe. Jordemoderen er – med sin særlige faglige indsigt i at varetage den sundhedsfaglige omsorg igennem graviditet, fødsel og barsel for kvinden, hendes ufødte/nyfødte barn og familien – det naturlige valg af fagperson til at forestå denne opgave.

Der skal igennem graviditeten udvikles en forløbsplan i dialog med kvinden og hendes partner. Denne forløbsplan skal, udover at omhandle forhold i graviditeten, også fokusere på fødslen og barslen. Forløbsplanen diskuteres og justeres ved hver kontakt. Umiddelbart efter fødslen revideres forløbsplanen med henblik på det forestående barselforløb. Tidspunktet for udskrivelse bør baseres på en individuel vurdering på baggrund af forløbsplanen lagt i graviditeten og under hensynstagen til fødslens forløb samt mor og barns helbredstilstand. Tidlig hjemsendelse kan anbefales, når familien ønsker dette, er velforberedte og når mor, barn og partner er velbefindende efter fødslen.

Der skal tilbydes hjemmebesøg ved jordemoder på førstedagen til alle kvinder og deres familier – uanset paritet. Kvinden og hendes partner skal yderligere have mulighed for telefonisk og personlig rådgivning døgnet rundt den første uge efter fødslen – hvis nødvendigt da længere tid, indtil kontakt til sundhedsplejerske er etableret. Denne rådgivning vil naturligt ligge i det regi, hvor kvinden har født. På tredjedagen skal kvinden og familien atter tilbydes hjemmebesøg ved jordemoder. Hvis barselforløbet forløber ukompliceret, overgår den sundhedsfaglige varetagelse af barselforløbet herefter til sundhedsplejerske og praktiserende læge. Det er fødestedets ansvar at sikre, at sundhedsplejerske og praktiserende læge har modtaget tilstrækkelig information om fødselsforløbet til at kunne varetage barselomsorgen efterfølgende.

Jordemoderforeningens anbefalinger på barselområdet kan læses i deres fulde længde på www.jordemoderforeningen.dk