Forskellige vejledninger på sygehusene

På Rigshospitalet har man introduceret en ny vejledning om vejning af det nyfødte barn. Hvor man hidtil har vejet alle børn på 3. døgnet, lægger vejledningen op til, at der kun skal vejes på indikation. I Region Midtjylland er det derimod rutine at veje alle børn på 3. døgnet. Usikkerhed om, hvornår familien ser en sundhedsplejerske efter udskrivelse er en af begrundelserne.

Ifølge de fælles retningslinjer i Region Midtjylland skal alle børn vejes, når de er 48-72 timer gamle, altså på tidspunktet for hælprøven, der tages på fødestedernes barselklinikker. Og det er der ikke umiddelbart planer om at ændre på, fortæller jordemoder Lotte Thrige, der er ammeekspert, IBCLC*-certificeret og specialeansvarlig jordemoder ved barselafdelingen og barselklinikken på Regionshospitalet Viborg.

– Det er ikke entydigt, om det er hensigtsmæssigt rutinemæssigt at veje børn på 3. døgnet. Forskning viser, at vi må forvente det maksimale vægttab 72 timer efter fødslen, og at barnets vægt herefter vender, så det er begyndt at tage på, når det vejes på 4.-5. døgnet, siger Lotte Thrige, der også har erfaring for, at det kan være svært at bedømme barnet alene ud fra den synlige trivsel.

– Vi ser børn, der umiddelbart trives, men som har et vægttab over 7 procent, der er Sundhedsstyrelsens grænse for, hvornår vi skal skærpe opmærksomheden. Vi ser også lige så store vægttab hos fler- som hos førstegangsfødende, siger Lotte Thrige som eksempel på, at det kan være svært at identificere de børn, der kan være i risiko for større vægttab og derfor bør vejes ved udskrivelsen fra barselgang eller i barselklinikken på 3. døgnet. Dertil kommer, at kommunerne i Region Midtjylland har meget forskellig praksis med hensyn til det tidlige besøg af sundhedsplejerske. Ved sundhedsplejerskens første besøg vil barnet altid blive vejet.

– Jeg tænker, at vi i Viborg fortsætter med at veje barnet i barselklinikken, blandt andet på grund af usikkerheden ved, hvornår sundhedsplejersken kommer. I Silkeborg Kommune er vi altid helt sikre på, at sundhedsplejersken kommer ud hurtigt efter at familien kommer hjem, mens for eksempel Viborg Kommune har droppet weekendbesøg, og det kan betyde, at barnet har nået 6. dagen, før der kommer sundhedsplejerske. Og så længe skal der ikke gå, før et barn bliver vurderet og vejet, siger Lotte Thrige.

Ny vejledning på Rigshospitalet
Når man vælger at veje de nyfødte i dagene efter fødslen, handler det ikke nødvendigvis om, at det er den bedste måde at vurdere trivsel på. Det kan også være en nødvendighed, fordi der simpelthen ikke er tid til andet. For det tager tid at sætte sig ved siden af moderen og observere en amning for på den måde at få viden, om hvorvidt mor og barn er på rigtig vej.

– Vi vejer ofte børnene, fordi vi ikke har tid til at observere en amning, vi har måske ikke tid til at være hos mor og barn og give den omsorg, som skal til for at gøre hende i stand til at observere sit barn og til at drage omsorg for sig selv. Man kan ikke sætte speed i en ammeproces, hvor moderen skal lære sit barn at kende, lære at tolke dets signaler og hvor en kompliceret psykologisk proces skal kickstartes, siger jordemoder Birgitte Hyldebrandt, der er ammeekspert, IBCLC-certificeret og leder af Rigshospitalets barselambulatorie. Hun har netop været med til at lægge sidste hånd på en ny vejledning om vejning og vægtkontrol af nyfødte, der skal anvendes på alle barselafsnit på Rigshospitalet.

– Vi skal væk fra at måle og veje og hen mod at bruge vores kliniske skøn. Det kræver uddannelse og erfaring at vurdere et barn ud fra det, man ser, og ud fra de samtaler, man har med forældrene. Det kræver også viden og erfaring at være med til at støtte forældrene i at blive gode til at mestre omsorgen for deres barn, siger Birgitte Hyllebrandt.

– Man skal gå ind i amningen. Spørge til hvordan det det første døgn gik, hvor tit barnet efterspørger mad og så videre. Man skal kort sagt styrke forældrenes handlekompetence, siger Birgitte Hyllebrandt, der heller ikke i forhold til forældrene ubetinget hylder indførelse af skemaer eller app’s til forældrene, hvor de kan følge "gennemsnitsbarnets" adfærd.

– Måske er skemaer og app’s ikke den rigtige løsning. Det handler mere om at styrke kvinden i egen handlekompetence og evne til at læse sit barn, siger hun.

Den nye vejledning lægger op til, at det raske velfungerende barn, der er født til tiden og med normal fødselsvægt, ikke skal vejes ved udskrivelsen fra barselgangen eller på 3. døgnet. Der er dog en række undtagelser, der blandt andet omfatter: mor med BMI over 30, hvis der har været større blødning ved fødslen, hvis mor har en hormonbetinget lidelse, ved tidlige kompliceret ammeforløb, hvis mor er brystopereret, hvis barnet ammes med suttebrik, hvis der er mistanke om et vægttab over 10 procent osv.

* IBCLC International Board Certified Lactation Consultant