Forretning og faglighed

Scanning af gravide er blevet en privat industri, der kører sideløbende med det offentliges tilbud. Er det tivolisering af en medicinsk teknologi eller et godt tilbud til kommende forældre? Fagfolk er ikke enige.

En landsdækkende børneudstyrkæde satte i sensommeren endnu engang fut under debatten om indikationsløs scanning af gravide. En stor del af Danmarks trykte og elektroniske medier omtalte forretningskædens tilbud om at blive scannet, så indkøbet i butikken bedre kunne planlægges. For 450 kr. kunne de kommende forældre købe sig til en 2-D scanning i graviditetens 17. uge, hvor de fik vished om, de skal investere i lyseblåt eller lyserødt udstyr samtidig med, at de fik endnu et kig ind til det lille vidunder.

For jordemoder Birgit Thalwitzer, indehaver af scanningsklinikken jordemoder.dk, der udførte scanningerne for Babysam, var det en god anledning til at møde andre kunder end dem, der normalt opsøger hende i klinikken. I en testperiode på en måned valfartede Birgit Thalwitzer mellem Babysams butikker i det sønderjyske og fynske område og scannede kunder. Et afsides hjørne af butikken afskærmet af en transportabel væg og så meget lysdæmpning som muligt, udgjorde rammen for begivenheden. Og ifølge scanningsjordemoderen skræmmer det ikke de gravide at blive scannet offentligt.

– Det kom bag på mig, at de ville scannes i en butik, men dem jeg har spurgt, svarede, at det ikke rørte dem, fortæller Birgit Thalwitzer.

Forretning og faglighed
For Birgit Thalwitzer handler samarbejdet med Babysam både om forretning og faglighed. Kvaliteten er den samme som i de scanningsklinikker, hun driver i samarbejde med andre jordemødre i Kolding og Odense, forklarer scanningsjordemoderen.

– Det er ikke mindre lødigt at scanne i Babysams butikker end andre steder. Det er samme ekspertise og vi kan det samme uanset, hvor vi sidder. Hvis scanningen viser tegn på, at noget skal undersøges nærmere, så er der også en plan for, hvordan det håndteres, siger hun.

En anden privat udbyder af scanning til gravide, jordemoder Pia Zilstorff, synes, at det er lidt ”tivoliagtigt” at sælge scanninger i en forretning. Det signalerer ikke den nødvendige seriøsitet og kvalitet, som Pia Zilstorff, indehaver af scanningsklinikken scanningsjordemoderen.dk, mener, er nødvendig. Netop spørgsmålet om scanning i offentlige rum forudser hun vil blive genstand for debat, når en nystiftet brancheforening for scanningsklinikker skal sætte det sidste punktum for sit værdigrundlag. Pia Zilstorff er en af medstifterne af brancheforeningen og har som mål at skabe mere klarhed over de mange tilbud, der findes på scanningsmarkedet.

– Der er snart en scanningsklinik på hvert gadehjørne og det er svært for kunderne at finde rundt i det. Derfor vil vi finde en måde at varedeklarere vores tilbud, siger Pia Zilstorff, der sammen med blandt andre Birgit Thalwitzer arbejder videre med formuleringen af foreningens værdigrundlag.

Fakta

Babysam evaluerer scanning af gravide
Forretningskæden Babysam har under stor mediebevågenhed tilbudt scanning af gravide i udvalgte forretninger. I en måned har butikken testet et samarbejde med scanningsjordemoder.dk, der har stået for bookning af tider og gennemførelse af scanningerne. For 450 kr. kunne butikkens kunder købe sig til en scanning i uge 17, hvor det primære mål var at afsløre barnets køn. Testperioden udløb 1. november hvorefter, tilbuddet vil blive evalueret.

– Tilbud om kønsscanning er et tilbud blandt mange andre i vores butikker. Hvorvidt vi vil fortsætte samarbejdet om scanning, vil afhænge af evalueringen. Vi har været ret overraskede over den store medieinteresse, og der kan både tales for og imod at fortsætte med tilbud om scanning, siger John Meinhardt, regionschef i butikskæden.Jordemoder Birgit Thalwitzer har i en testperiode samarbejdet med Babysam, hvor hun tilbød kønsscanning. Ny vil butikskæden evaluere erfaringerne og vurdere, om de fortsat vil samarbejde med en scanningsjordemoder.