Forøget risiko for psykisk sygdom efter første fødsel

Risikoen for at få en alvorlig psykisk sygdom kort efter fødslen er forøget for førstegangsfødende sammenlignet med kvinder, der ikke har født. Derimod er førstegangsfædrene ikke i særlig risiko.

Risikoen for at blive ramt af psykisk sygdom 10 til 19 dage efter fødslen er fire gange højere for kvinder, der har født deres første barn sammenlignet med kvinder, der ikke har født.

Det viser en ny registerundersøgelse, der har sammenlignet gruppen af førstegangsfødende med gruppen af kvinder, der ikke har født og også med kvinder, der har født for 1 år siden. Risikoen er formindsket, men stadig statistisk signifikant efter fødsel af andet barn, men efter tredje barn blev der ikke observeret en øget risiko.
Undersøgelsen omfatter alle danske førstegangsfødende og førstegangsfædre i perioden fra 1973 til 2005. Data stammer fra CPR-registret og Det Psykiatriske Centralregister og omfatter kun kvinder og mænd, der ikke tidligere har været indlagt på en psykiatrisk afdeling eller har været behandlet på et psykiatrisk ambulatorium. Sammenkøringen mellem de to registre viser, at ca. 30 kvinder hvert år bliver indlagt med en alvorlig psykisk sygdom (depression, bipolar affektiv sindslidelse (tidligere kendt som manio-depressivitet), skizofreni, tilpasningsreaktioner), og at yderligere 60 kvinder hvert år kommer i ambulant behandling i tiden lige efter fødslen af deres første barn.

Undersøgelsen viser, at der er mænd, der bliver indlagt kort tid efter, at de er blevet far for første gang. Men undersøgelsen viser også, at der ikke er tale om en egentlig ophobning af indlæggelser for fædrene i forbindelse med fødslen. I absolutte tal er der hvert år tale om 3 til 10 mænd, der bliver indlagt i de første måneder efter, at de blev far første gang.
Ph.d-studerende Trine Munk-Olsen, der står for undersøgelsen, mener, at undersøgelsen kan bruges til at fokusere på de grupper, der har den største risiko for at udvikle psykisk sygdom.

– Vi vidste i forvejen, at der er nogle kvinder, der udvikler psykisk sygdom efter fødslen, men nu har vi vist, at det i særlig grad er førstegangsfødende, der er i risiko og primært inden for de første tre måneder efter fødslen, siger Trine Munk-Olsen.

Registerundersøgelsen fortæller ikke noget om årsagerne til sygdommen, men andre forskergrupper peger på, at hormonelle forandringer i forbindelse med graviditet og fødsel kan være en årsag. – Måske er det det første moderskab, der trigger en tilgrundliggende sygdom, enten på grund af de biologiske forandringer eller måske på grund af de sociale forandringer, den nybagte mor er udsat for. Det, at faderen ikke har en øget risiko for psykisk sygdom ved første fødsel, kunne tale for den hormonelle forklaring, vurderer forskeren, der håber på at få midler til at fortsatte med registerundersøgelser af fødselsrelaterede psykiske sygdomme, herunder sammenhængen mellem obstetriske forhold i forbindelse med fødslen og forekomsten af psykisk sygdom. I en sådan sammenhæng vil den medicinske fødselsstatistik komme til at indgå.

Kilde: New Parents and Mental Disorder. A Population-Based Register Study. Trine Munk- Olsen et al. Publiceret i JAMA , December 6, 2006-Vol 296, No 21, side 2582-2589.