Forhandlingsfællesskabet er stiftet

På et stiftende møde onsdag den 8. oktober indgik 53 faglige organisationer, herunder Jordemoderforeningen, den endelige aftale om at danne et nyt forhandlingsfællesskab med navnet Forhandlingsfællesskabet.

Organisationerne i Sundhedskartellet og KTO er nu officielt gået sammen i et nyt samarbejde, som under navnet ‘Forhandlingsfællesskabet’ allerede skal virke fra overenskomstforhandlingerne i 2015.

Det nye forhandlingsfællesskab kommer til at repræsentere mere end en halv million ansatte i kommuner og regioner.

Samarbejdet og forberedelserne mellem Sundhedskartellet og KTOs organisationer har været i gang i flere måneder, og i foråret godkendte Sundhedskartellets organisationer, at man kunne træde ind i det nye fællesskab. OK15-forberedelserne har sideløbende været i gang med indsamling af krav fra medlemmerne og politiske behandlinger af kravudtagelser til OK15 – både i de enkelte organisationers hovedbestyrelser og i fællesskab i Sundhedskartellet. Sundhedskartellet fortsætter med at være forhandlings- og samarbejdsorganisation for vores 11 organisationer og skal prioritere de krav, som er de vigtigste for medlemmerne.

Forhandlingsfællesskabet repræsenterer samtlige forhandlingsberettigede organisationer med ansatte i kommuner og regioner. ‘Forhandlingsfællesskabet’ består af 53 organisationer, og har bl.a. til formål at optræde fælles i forhandlinger med de kommunale og regionale arbejdsgivere om generelle løn- og arbejdsvilkår.

Formand for Forhandlingsfællesskabet er Anders Bondo Christensen.