Forhandlingschef takker af

Jordemoderforeningen må sige farvel til forhandlingschef Lene Maigaard, der gennem mange år har arbejdet for at sikre og forbedre løn- og arbejdsvilkår til jordemødrene

Efter 18 år stopper forhandlingschef Lene Maigaard med udgangen af juni måned for at prøve nye udfordringer som chefkonsulent i Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF). Sammen med formanden har hun stået for at forhandle en række overenskomster i Jordemoderforeningen og har gennem årene taget sig af mange medlemssager.

– Jeg blev tilbudt et job i SKAF, og det var nok på det helt rigtige tidspunkt. For jeg har været her i mange år. Nu er det tid til at prøve noget nyt, siger Lene Maigaard.

Det er ikke længe siden, at Jordemoderforeningen har skiftet hovedorganisation fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) til Akademikerne (AC), som fremover skal repræsentere Jordemoderforeningen i overenskomstforhandlingerne.

– Der forestår en stor opgave i at få jordemødrenes løn- og ansættelsesforhold passet ind i en AC-verdens overenskomster og aftaler. Den opgave rummer både muligheder og udfordringer i forhold til at sikre det, man har, og forhåbentlig opnå nye og bedre vilkår. Den opgave havde jeg set frem til. Men jeg ved også, at Jordemoderforeningen fortsat kommer til at arbejde fokuseret og benhårdt på at opnå gode resultater – også i de nye rammer.

Lene Maigaard har været i Jordemoderforeningen i en periode med mange tiltag og udfordringer – herunder Ny Løn i 2003, endnu et nyt lønsystem i 2005, en langvarig konflikt i 2008 og senest et helt specielt forhandlingsforløb i 2018. Hun har også i den tid oplevet, at paletten af jordemødre har ændret sig. I dag bliver flere ansat i det private, i lægepraksis eller arbejder selvstændigt.

– Det stiller krav til, at Jordemoderforeningen er bredt orienteret for også at sikre gode vilkår for de nye arbejdsområder, siger Lene Maigaard og fortsætter:

– Hvis jeg skal nævne ét ønske for Jordemoderforeningen i fremtiden, så er det, at navnlig de regionalt ansatte jordemødres løn vil udvikle sig, så den afspejler deres samfundsmæssige værdi og de kompetencer og det ansvar, de har i det daglige arbejde. Jeg har gennem mine år i Jordemoderforeningen fået en stor respekt for det arbejde, jordemødre udfører under belastende vilkår. Det burde i højere grad kunne ses på lønnen. Jeg håber, at Jordemoderforeningen i de nye rammer i AC kommer til at lykkes med det.

Foto: Anne-Marie Kjeldset