Forbrugerundersøgelse blandt gravide

En undersøgelse viser generel tilfredshed med sammenhængen i svangreomsorgen. Dog efterlyser flere offentlig betalt fødselsforberedelse og ville ønske, at der var mere styr på journaler og andre papirer.

Forbrugerstyrelsen offentliggør hvert år en redegørelse, der beskriver forholdene for forbrugerne og dokumenterer forbrugernes oplevelser. I forbrugerredegørelse 2007 er der sat fokus på forbrug i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Forbrug skal i denne sammenhæng forstås bredt og omfatter blandt andet ”forbrug” af jordemoder, praktiserende læge, sygehus og andre offentlige ydelser.

Redegørelsen bygger på en surveyundersøgelse, som Forbrugerstyrelsen har gennemført blandt 302 forbrugere, der inden for de sidste 24 måneder er blevet forældre for første gang. Undersøgelsen blandt de nybagte forældre viser, at forbrugerne er særlig positive i vurderingen af mødet med jordemoderen. På en skala fra 1 til 10 ligger jordemoderkonsultationerne i toppen med 9,23, mens de praktiserende læger får den laveste vurdering med 7,89.

Brugerne oplever deres graviditetsforløb som meget sammenhængende og vurderer den samlede kontakt med de forskellige myndigheder og offentlige tilbud som meget tilfredsstillende. Tilfredsheden er størst blandt de brugere, der selv karakteriserer deres graviditetsforløb som problematisk.

Hver anden har fået tilbud om offentligt betalt fødselsforberedelse, hvilket svarer overens med den undersøgelse, som Sundhedsstyrelsen gennemførte i 2003.

Et forbrugerpanel under Forbrugerstyrelsen har efterfølgende forholdt sig til resultaterne i surveyundersøgelsen. Heraf fremgår det, at flere respondenter gerne ville have haft tilbud om fødselsforberedelse og at kommunikationen mellem den gravide og det faglige personale i forbindelse med selve fødslen kunne styrkes. Flere respondenter nævner, at der er risiko for, at relevante papirer bliver væk i systemet i løbet af graviditeten og at det føles utrygt.