Føler sig presset til ekstra vagter

Mange jordemødre føler sig presset til at tage ekstra vagter, og det kan medføre stress og øget sygefravær.

Jordemødre har langt fra altid indflydelse på vagttilrettelæggelsen og ferieplanlægningen. Kun 22 procent angiver, at de ’altid’ eller ’ofte’ har indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen, og 17 procent har ’aldrig’ indflydelse på, hvornår de får ferie.

Dertil kommer, at det hører med til jordemødrenes hverdag, at de ofte bliver bedt om at dække vagter, der er ubesatte på grund af jordemodermangel, sygdom eller lignende. Kun hver femte jordemoder angiver, at hun ikke føler sig ’væsentligt’ presset til at tage ekstra vagter. Hver anden føler sig ’delvist’ presset, og hver tredje føler sig ’absolut’ presset til at tage ekstra vagter.

Der ses en tydelig sammenhæng mellem sygefravær, forekomsten af stress og overvejelserne om at forlade jobbet og følelsen af at blive presset til ekstra vagter. Jordemødre, der ’absolut’ føler sig presset til at tage ekstra vagter, topper med 17 sygedage årligt. Jordemødre, der ikke føler sig væsentligt presset, har 9 årlige sygedage. Næsten halvdelen af gruppen, der føler sig ’absolut’ presset til at tage ekstra vagter, angiver, at de er ’noget’, ’ret meget’ eller ’virkelig meget’ stressede. Analyserne viser også en stærk sammenhæng mellem at føle sig presset til at tage ekstra vagter og forekomsten af søvnbesvær, symptomer på udbrændthed, tanker om, at man ikke kan klare mere, og træthed.

En analyse af undersøgelsens data viser en markant sammenhæng mellem jobtilfredshed og oplevelsen af, om man bliver presset til at tage vagter (se figur 4).