Fødslerne tilbage til de mexicanske kvinder

Offentlige fødesteder i Mexico har tradition for, at kvinder ligger ned og føder. Nu er man flere steder begyndt at tillade kvinderne at føde i andre stillinger for eksempel siddende eller på hug, som det praktiseres blandt landets indianerjordemødre.

– De vertikale fødetraditioner på verdensbasis er mange og lange. Det som er nyt i Mexico, er, at kvinder også ved offentlige sygehuse kan føde i en vertikal position, siger lægen Felix Ángel Quintero. Fødestillingen betegnes som vertikal, når der er fra 45 til 90 grader mellem overkrop og bækken. Kvinderne kan enten sidde, sidde på hug, ligge på knæ eller stå helt oprejste.

Quintero er ansvarlig for det vertikale fødeprojekt ved sygehuset Aurelio Valdivieso i Oaxaca i det sydlige Mexico, der var det første offentlige sygehus i landet, som for to år siden gav kvinder mulighed for at vælge vertikal fødsel. Vertikal fødsel er daglig praksis blandt privatpraktiserende jordemødre i Mexico. Specielt vanlig er den blandt landets mange indianerjordemødre, og projektet er netop en anerkendelse af deres kundskab og erfaring.

– Noget af det vigtigste med denne model er, at vi respekterer kvindens ønsker i forhold til, hvordan de vil føde, siger Quintero.

Kvinden i centrum
Retten til selv at vælge hvordan man vil føde i det offentlige sundhedsvæsen, er en del af den såkaldte humane fødsel, hvor der tages mere hensyn til kvinden og hendes kultur.

I landsbyerne og blandt indianerbefolkningen spiller indianerjordemødrene en vigtig rolle, og mange af de fødende kvinder står eller sidder i presseperioden. I projektet på sygehusene vil man drage nytte af både lægevidenskaben og af de gamle indianerjordemødres viden og give kvinder mulighed for at føde, som deres tradition tilsiger det.

– Som nyuddannet læge var jeg flere gange på kant med de fødende kvinder, fortæller Quintero.

– De rejste sig op i sengen, og jeg beordrede dem til at lægge sig igen, da det var det, jeg havde lært under studierne.

Lægen arbejder i det private så vel som det offentlige sundhedsvæsen, og det var specielt et tæt samarbejde med jordemødre i det private, som bidrog til, at han forandrede holdning.

– I dag er jeg overbevist om, at det bedste er en vertikal position, når forholdene er til det, siger han. Muligheden for at have en ledsager med ved fødslen, oftest faderen, og at barnet lægges til brystet før navlestrengen klippes, er også vigtige dele af projektet.

Flere fordele
Blandt de vigtigste studier af fødestilling på verdensplan finder vi The Cochrane Collaboration, som i 2003 analyserede effekten af forskellige positioner i presseperioden. Resultaterne indikerede, at det var mere smertefuldt for kvinder, som lå på ryggen og at de samtidig havde flere indgreb som forceps eller klip i mellemkødet. Fosterets hjertefrekvens var også mere problemfyldt. Kvinderne havde derimod mindre blodtab.

Ved sygehuset i Oaxaca har de også udført et studie, hvor de sammenlignede vertikale og horisontale fødsler. Studiet viste, at kvinder, der er oprejste under pressearbejdet, har en bedre vejrtrækning og at fostrene klarer sig bedre. Udnyttelsen af tyngdekraften gjorde i det lokale studie, at presseperioden blev halveret.

I modsætning til studier, som indikerer at blodtabet er lidt større ved vertikale fødsler, så var det ikke tilfældet i Oaxaca.

Et andet mexicansk studie støttede imidlertid Cohranestudiet og viste, at blodtabet var noget større hos kvinder, der ikke ligger ned og føder. Til gengæld havde børnene højere Apgar score og mindre forstyrrelser i hjertefrekvensen, og for mødrene var der, i modsætning til liggende fødsler, ikke et eneste tilfælde af hverken episitomi eller rifter.

– Det er desuden vigtigt at pege på, at det ikke er det samme for kvinden at ligge og se op i loftet som at kunne se, hvad der sker, da det giver hende følelsen af at have mere kontrol over situationen, siger Quintero.

Efter at barnet er født, indikerer modellen for vertikale fødsler, at barnet lægges direkte på moderens bryst før, navlestrengen klippes.

– Fordelene ved det er mange, siger lægen ved sygehuset i Oaxaca.

– Moderens kropsvarme stabiliserer barnets temperatur, barnet føler sig tryggere, det mister mindre energi og jo hurtigere det begynder at die jo bedre.

En livsform
Til trods for fordelene ved vertikale fødsler, som både studier og erfaringer peger på, så har der været stor modstand mod denne måde at føde på blandt det mexicanske sundhedspersonale.

– Det er mere ukomfortabelt for den, som tager imod barnet, siger Quintero.

– Men det er os, som må tilpasse os den position, som kvinden er mest komfortabel i og ikke omvendt.

Da modellen for vertikale fødsler blev indført ved sygehuset i Oaxaca i april 2009, havde gynækologen allerede i et par år promoveret den blandt kollegerne.

– Det er nødvendigt med en holdningsændring blandt sundhedspersonalet, og det er en meget tidskrævende proces, siger han.

Udover oplæring og information om vertikale fødsler, har Quintero lavet en kort video med kun billeder og musik, som har været til stor hjælp i projektet.Billederne viser, hvordan flere nybagte forældre oplever fødslen, mens sangen om det at blive mor sætter billederne i perspektiv.

Det er specielt vigtigt, at alle lægestuderende ved sygehuset har holdningerne og kundskaberne, som gør dem i stand til at tage imod barnet i en hvilken som helst position.

– De nyuddannede læger arbejder i starten ofte ude i landsbyerne, hvor indianerbefolkningen er størst, og da er det vigtigt, at de kan arbejde i fællesskab med de traditionelle jordemødre, som findes der, og at de respekterer de fødende kvinders kultur og tro, siger Quintero.

For ham selv er den vertikale fødsel blevet en livsform.

– Den største glæde er at se taknemmeligheden i kvindernes øjne, når de føler sig forstået, respekteret og godt behandlet i en af livets vigtigste situationer, siger lægen. – At det ofte drejer sig om kvinder, som kommer fra fattige kår og som ikke taler spansk, kun deres indianersprog, giver en ekstra god følelse.

For mere information om vertikale fødsler i Mexico, kan Felix Ángel Quintero kontaktes via e-mail: obstetrahumano@yahoo.com.mx

Det offentlige sundhedsvæsen i Mexico består af et åbent system, samt et som kun er tilgængeligt for personer med en social forsikring. Den sociale forsikring har personer med fast arbejde, hvor arbejdsgiverne betaler en afgift. 25 procent af alle sygehusindlæggelser er på private sygehuse. De fleste indlæggelser ved private sygehuse er knyttet til fødsler.

Mexico har en uddannelse i obstetrisk sygepleje, men fødeafdelingene består ofte kun af læger og sygeplejere. I det private findes der jordemødre og specielt vanlige er de traditionelle indianerjordemødre. Der findes én skole i landet, som tilbyder en treårig uddannelse for de traditionelle jordemødre.

Det offentlige sundhedsvæsen har de sidste år samarbejdet med indianerjordemødrene, hvor de udveksler viden og erfaringer. Et resultat af dette er modellen for vertikale fødsler.

Ved mexicanske sygehuse, private så vel som offentlige, er det læger, som har ansvaret ved fødslerne. Fødsler, hvor jordemødre har ansvaret, er ofte hjemmefødsler.