Fødselsforberedelse med litteratur som redskab

I Randers er tværfaglige bånd blevet knyttet mellem jordemødre og bibliotekarer. Sammen nytænker de den klassiske fødselsforberedende undervisning gennem brug af litteratur og i bibliotekets rum. Det får unge borgere lokket til biblioteket samtidig med, at det inspirerer jordemødrene til at se formidling på en ny måde.

Fødeafdelingen på Regionshospitalet Randers og Randers Bibliotek er gået sammen om at nytænke den klassiske fødselsforberedende undervisning. De næste to måneder tilbydes to hold kommende førstegangforældre at gå til fødselsforberedelse med litteratur som redskab og med biblioteket som fysisk ramme.

Ideen om at bruge fortællinger fra litteraturen som forberedelse til fødsel og forældreskab opstod, da udviklingskonsulenten på Randers Bibliotek kontaktede Trine Fritzner Jensen, der er kvalitets- og udviklingsjordemoder ved fødeafdelingen på Regionshospitalet Randers. Litteratur bruges allerede i arbejdet med at lindre og helbrede blandt syge mennesker. Spørgsmålet for bibliotekaren og jordemoderen var, om fortællinger ikke også kunne hjælpe på vej både i de eksistentielle overvejelser, som det at få barn fører med sig, men også som svar på mere praktiske spørgsmål.

– Litteratur kan give mental sundhed og virke støttende, når livets vilkår forandres. Fortællinger kan bidrage til at give en bedre forståelse af, hvad der venter forude som forældre, fordi de sætter ord på tanker og følelser. Det kan være den helt konkrete beskrivelse af, hvordan en ve føles til de store følelser om at blive far og mor, siger Louise Boel, bibliotekar på Randers Bibliotek.

Følelser og fysisk hukommelse
Litteraturen skal sætte refleksioner i gang, så man mærker, hvordan man selv har det, og hvad man gerne vil.

– Når man hører eller læser en fortælling, så kobler man følelser og fysisk hukommelse på. Det ved vi blandt andet fra reklamebranchen, der også er opmærksom på, at der er potentiale i de her fortællinger, siger Trine Fritzner Jensen.

To af de bøger, som de kommende forældre præsenteres for, er Anne Middelboes beretning om sin fødsel i bogen Fødselsfortællinger af Signe Ryge Petersen og Helle Joofs Papmache-reglen. I den første bog vandrer den gravide forfatter rundt i Københavns gader med latensfaseveer og opdager, at hun drages mod historiske steder, hvor hun kunne suge alt det levede liv til sig, før det nye skulle begynde. Hella Joof reflekterer i indledningen af sin bog om alt det store i livet, en mors kærlighed og et barns fødsel og konkluderer, at det største i verden i virkeligheden er helt banalt. Følelser som kommende forældre måske kan genkende, eller har oplevet blandt vennepar og familie.

– Vi kan ikke sige de samme ting, som forfatterne kan. Vi kan ikke komme med moraler, som de kan. Men vi kan sammen reflektere over deres fortællinger, siger jordemoderen.

Fødselsforberedelsen på Randers Bibliotek holder sig inden for de samme tidsmæssige rammer, som gravide i resten af Region Midtjylland tilbydes nemlig tre gange to timer.

Løsere rammer
Tidligere samarbejde mellem fødeafdeling og bibliotek om projekter for kommende og nybagte familier viser, at jordemødrene oplever, at deres møde med forældrene bliver anderledes, når de er på biblioteket.

– Bare det, at vi flytter rammerne for fødselsforberedelsen, ændrer forholdetmellem underviserne og gruppen og det bliver mere afslappet, fortæller Trine Fritzner Jensen. Fra bibliotekets side er der også den bagtanke, at hvis forældrene vænner sig til at komme på det lokale bibliotek, så ser man dem måske igen efter fødslen. Unge børnefamilier har det nemlig med at holde sig væk fra bibliotekets tilbud.

Målet med undervisningen er også at revurdere den traditionelle undervisning og finde frem til, hvad der er vigtigst for de kommende forældre.

– Vi vil gerne give mere slip og indbyde forældrene til at fortælle, hvad de har brug for. Vi sætter færre ord på nogle af de traditionelle emner i fødselsforberedelse for eksempel omkring fødslens udvikling og vi vil gerne kommunikere på en anden måde end ved tværsnitplakater, fortæller hun.

Det hvide plastikbækken og tøjdukken, der ofte bruges for at illustrere barnets tur gennem fødselskanalen, er skiftet ud med en hæklet livmoder og ditto barn. Det sætter mere gang i refleksionerne hos deltagerne og fokuserer mindre på de tekniske sider af fødselsforløbet, mener jordemoderen.

Når de to hold førstegangsfamilier har været igennem undervisningsforløbet på biblioteket, evaluerer Fødeafdelingen og Randers Bibliotek projektet og input fra deltagerne. På baggrund af evalueringen vil parterne vurdere, om undervisningen på biblioteket og brug af fortællinger skal tilbydes til nye hold kommende forældre.

Samarbejdsprojektet gennemføres med tilskud fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre under Slots- og Kulturstyrelsen.