Fødselsdepression: Når fædrene går ned med flaget

Blandt nybagte fædre får cirka syv procent en fødselsdepression inden for de første seks uger efter fødslen, og symptomerne kan være helt anderledes end kvindernes, pointerer Svend Aage Madsen, chefpsykolog på Rigshospitalet.

Da chefpsykolog Svend Aage Madsen fra Rigshospitalet gik ud med nyheden om, at mænd også kunne få fødselsdepressioner, var det nærmest årets vittighed i 2002.

– Det blev taget op i nytårskavalkaderne, og der var vittighedstegninger alle vegne, mindes han.

Men faktisk var der ikke tale om noget nyt fænomen. Mænd har formentlig altid reageret på forældreskabet, og i takt med, at flere fædre har fået mere med deres spædbørn at gøre, rammes de naturligvis af nøjagtig de samme psykologiske udfordringer som kvinderne, forklarer Svend Aage Madsen.

– I dag ved vi så, at det har lige så stor betydning for barnets udvikling, hvis faren har været ramt af en fødselsdepression, som hvis moren har det, pointerer han.

Derfor bør man ofre fædrene lige så stor opmærksomhed i opsporingsarbejdet og i behandlingen, som kvinderne har fået. Men dér er vi så ikke helt endnu, konstaterer chefpsykologen, der i gennemsnit afviser tre behandlingsmodne mænd om ugen på sin klinik på Rigshospitalet, hvor der løbende er fem-seks fædre i psykoterapi.

– Desværre har vi ikke kapacitet til at tage flere ind, beklager han.

Aggression, misbrug og isolation
Svend Aage Madsen gennemgår de symptomer, mænd ofte rammes af ved en fødselsdepression.

– Der kan være store forskelle i udtrykket hos kvinder og mænd. Mange mænd med en misbrugsdiagnose, går i virkeligheden rundt med en ubehandlet depression, siger han.

– Strategien hos disse mænd er, at de hurtigst muligt skal væk fra smerten og følelsen af kaos. Derfor dulmer de sig med alkohol eller andet, eller de bliver udadreagerende, aggressive og vrede og handler drastisk, forklarer Svend Aage Madsen.

– Tilbagetrækningsreaktioner ses også tit hos mænd. Nære relationer opleves som en belastning, når de trænger allermest til hjælp, og løsningen på de psykiske problemer forekommer at være distancering. Der opstår en urealistisk forestilling om, at hvis bare han kan være alene, så får han det bedre.

– Det er derfor, det også hurtigt giver problemer i parforholdet, fordi manden trækker sig. Men mit bedste råd er her: lad ham gøre det. Lad være med at presse på. Det har ofte den stik modsatte virkning, siger chefpsykologen og forklarer, at den depressive mand typisk lægger afstand til kontrol og omklamring og har behov for at føle selvbestemmelse.