Fødesteder udnytter ikke arbejdstidsaftale

En KTO-aftale åbner mulighed for at tilpasse vagtplanlægning, honorering af ulemper osv. til de lokale forhold. Kun få fødesteder•gør brug af muligheden og det er ærgerligt, mener politiker.

Jordemødre er meget traditionelle, når det handler om planlægningen af arbejdstiden. På trods af at en KTO-aftale fra overenskomstforhandlingerne i 1999 åbnede mulighed for en mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet, tager de fleste jordemodercentre udgangspunkt i aftalerne i den centrale overenskomst. Og det mener Grete Basse, næstformand i Jordemoderforeningen og formand for foreningens arbejdsmiljøudvalg, er beklageligt.

– Med den viden vi har for øjeblikket, ser det ikke ud til, at der er fødesteder, der arbejder med KTO-rammeaftalen. Og det er ærgerligt, når vi nu har fået en mulighed for at arbejde på at tilrettelægge vores arbejde anderledes, siger næstformanden.

Aftalen
Som led i KTO-forliget i 1999 blev der indgået rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler. Aftalen giver arbejdsgiver og tillidsrepræsentant på arbejdspladserne mulighed for at indgå lokale aftaler, der passer til netop dette steds behov.

En decentral arbejdstidsaftale kan blandt andet indeholde bestemmelser om hvordan ubekvemme vagter skal honoreres, om hvordan arbejdstiden tilrettelægges, hvordan den gennemsnitlige arbejdstid gøres op, hvordan overarbejde honoreres osv. Udgangspunktet for aftalen er, at der lægges størst mulig vægt på personalets ønsker og behov og at de lokale parter skal have størst mulig indflydelse på arbejdstidsplanlægningen.

Aftalen indeholder ikke økonomiske rammer, men åbner mulighed for at aftale lokale ulempe- og overtidsbetalinger, herunder afspadseringsregler, som er tilpasset arbejdspladsens lokale behov, og som er mere gunstige end de centralt fastsatte overenskomstbestemmelser. En arbejdsplads kan fx vælge at honorere arbejde på lørdage, evt. delvist på bekostning af søndagstillægget.

I de decentrale arbejdstidsaftaler kan der indgå bestemmelser om

  • Planlægning af arbejdstid 
  • Ændringer i planer 
  • Opgørelse af arbejdstid 
  • Satser for overarbejde 
  • Definition af ubekvemme arbejdstider og honorering herfor

De decentralt aftalte arbejdstidsregler skal desuden sikre, at der tages hensyn til arbejdsmiljøet og den viden, der findes på dette område om vagttilrettelæggelse mv., ligesom relevant lovgivning selvfølgelig skal overholdes.

Medbestemmelse giver tilfredshed

Erfaringer viser, at øget medbestemmelse når arbejdet skal planlægges og honoreres, giver større tilfredshed blandt medarbejderne. Flere steder ser man desuden mindre fravær på grund af sygdom, når medarbejderen får bedre muligheder for at få arbejds- og fritidsliv til at hænge sammen.- Jeg tror, at der ville være flere tilfredse jordemødre, hvis vi selv får mulighed for at planlægge vagterne, så der bliver en god sammenhæng mellem privat- og arbejdsliv. Jordemødre tilrettelægger deres arbejde meget traditionelt og jeg kan kun opfordre til at arbejdspladserne bliver mere modige til at gå i gang med at bruge aftalen. Det ville give os erfaringer med en mere nuanceret tilrettelæggelse. Hvis vi vil ændre på vores tilrettelæggelse af arbejdstiden og forbedre vores arbejdsmiljø, må vi være villige til at arbejde med at definere, hvad vi ønsker – en anden tilrettelæggelse kommer ikke af sig selv, lyder det opfordrende fra Grete Basse.

De decentrale arbejdstidsaftaler aftales mellem tillidsrepræsentanten og arbejdsgiveren og kan fra begge sider opsiges med tre måneders varsel hvis ikke andet aftales.

KTO-aftalen om arbejdstid kan findes på KTO’s hjemmeside www.kto.dk/KTO-aftaler om arbejdstid mv. 1999.