Fødendes tilfredshed

Danske Regioner offentliggjorde den 16. marts den landsdækkende tilfredshedsundersøgelse for fødsler – LUP fødsler.

Undersøgelsen gennemføres på vegne af de fem regioner. Kvinder, der føder i perioden august til oktober, bliver inviteret til at deltage i undersøgelsen. De offentliggjorte data er indsamlet i denne periode i 2015.

13.513 kvinder blev inviteret til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. 7.322 kvinder besvarede spørgeskemaet i 2015, hvilket giver en svarprocent på 54.

Størstedelen af kvinderne har positive oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. 93 procent af kvinderne har en virkelig god (58 procent) eller god (35 procent) samlet fødselsoplevelse.

Fire spørgsmål i undersøgelsen skiller sig ud ved at have store andele negative besvarelser. 40 procent bliver under graviditeten forberedt for lidt på komplicerede fødselsforløb. En tredjedel er i høj grad eller i nogen grad i tvivl om amning/ernæring af barnet, efter de kommer hjem fra sygehuset; 30 procent bliver under graviditeten dårligt eller virkelig dårligt forberedt på amning; og 27 procent har, efter at de har født, slet ikke eller kun i mindre grad talt med personalet om fødslen i det omfang, de har behov for.

Rapporten indeholder desuden to temaafsnit ud over gennemgangen af de overordnede resultater for kvinder og partner:

  • ‘Forløbet hos jordemoder under graviditet’ undersøger nærmere, hvilke kommentarer kvinder har til forløbet hos jordemoder under graviditeten.
  • ‘Igangsættelse af fødsel’ undersøger, hvilke oplevelser kvinder har i forbindelse med et igangsættelsesforløb, dels ud fra analyse af kvindernes kommentarer til forløbet og dels ud fra otte uddybende interview med kvinder, som har fået deres fødsel sat i gang.

Kilde:
’LUP Fødende 2015. Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende’ findes på www.patientoplevelser.dk/LUP. Det er muligt at finde data på regions- og fødestedsniveau.