Fødeklinikkerne i Nordjylland lukker

Fredag den 22. september lukker de to jordemoderledede klinikker i Nordjyllands Amt. Dermed er nøglen drejet om for den sidste offentlige fødeklinik i Danmark.

Der var lagt op til hede diskussioner da amtspolitikerne i Nordjylland amt mødtes den 12. september for at tage stilling til fødeklinikkernes fremtid. Siden 2000 har Sundhedsstyrelsen og Nordjyllands Amt haft en korrespondance, hvor styrelsen er gået i rette med amtets planlægning af fødselshjælpen. Der bør kun være fødekliniker ”på steder, der råder over speciallæger inden for specialet”, skriver Sundhedsstyrelsen til Nordjyllands Amt den 13. juni 2000.

I 2005 tog korrespondancen til, da amtet, som det er pålagt, fremsendte sit forslag til en ny fødeplan, hvori der fortsat indgår to fødeklinikker. Ikke overraskende synes Sundhedsstyrelsen stadig ikke om konstruktionen.

Men amtets sundhedsudvalg ville ikke tage styrelsens indvendinger for gode varer. I et brev til Sundhedsstyrelsen efterlyser udvalget den faglige dokumentation for at fraråde klinikkerne. Amtets sundhedsudvalg finder, ”at Sundhedsstyrelsens faglige vurdering tilsyneladende ikke er baseret på nogen form for faglig dokumentation vedr. risici i forbindelse med fødsler på klinikker, der ikke ligger i umiddelbar nærhed af en obstetrisk (special)-afdeling”.

Sundhedsstyrelsen svarer amtet i et 14 sider langt brev den 20. juni 2006, hvor der vedlægges dokumentation i form af danske og internationale undersøgelser af både klinik- og hjemmefødsler. De omtalte undersøgelser er siden blevet kritiseret af både medlemmer af sundhedsudvalget og af Jordemoderforeningen for ikke at være opdaterede og relevante i forhold til situationen i Nordjylland amt. Sundhedsstyrelsens brev findes på www.sst.dk.

Tæt løb
14 imod og 15 for en lukning af fødeklinikkerne. Så snært endte afstemningen ved amtsrådets møde efter en flere timer lang debat, hvor indlæg om kvaliteten af Sundhedsstyrelsens faglige rådgivning blandede sig med beretninger om personlige fødselserfaringer. Politikere, der tidligere har talt imod en lukning af klinikkerne, stemte for en lukning — og omvendt. Med til billedet hører også, at amtsrådet skal spare 220 millioner i 2007 og at beregninger viser, at en lukning af klinikerne vil kunne give en mindre besparelse.

Til Nordjyske Tidende siger den socialdemokratiske gruppeformand Ulla Astmann Nielsen imidlertid, at besparelsen ved lukningerne ikke batter noget i den store sammenhæng.

– Man skal huske på, at lukningen ikke er begrundet i økonomi. Diskussionen har handlet om tryghed for de fødende og om de krav, som Sundhedsstyrelsen stiller, siger Ulla Astmann Nielsen.

Usikkerhed om barselhvile
Fredag den 22. september ved midnat lukker fødeklinikkerne ved Hobro og Frederikshavn sygehuse. Frem til årsskiftet opretholdes barselhvilen på de to sygehuse, men herefter er det usikkert om dette tilbud opretholdes. Det nuværende amtsråd har bedt om forslag til bevarelse af en form for barsel, mens Regionsrådet i budgetaftalen forudsætter at både kliniker og barselhvilen lukker.

Hvis det kommende regionsråd vælger at lukke barselsengene på de to sygehuse, har lukningen af klinikkerne og barselhvilen alt i alt givet en besparelse på 1,2 til 1,5 millioner kroner.

De fem jordemødre, der har arbejdet i distriktsjordemoderordningerne tilknyttet Hobro og Frederikshavn sygehuse, er alle blevet tilbudt job på enten Aalborg eller Hjørring sygehus. Distriktsjordemoderordningen i Frederikshavn fortsætter, men fremover skal kvinderne føde i Hjørring. Noget tyder dog på, at en del af kvinderne vælger at føde hjemme nu, hvor klinikken er lukket.

– Det er kun en tendens, vi ser, men på nuværende tidspunkt er der ni kvinder, der har besluttet at føde hjemme og det er relativt mange, siger Lis Kristensen.