Flere om regningen

Hvorfor kan min fagforenings sekretariat ikke lige så godt ligge udenfor København?

Hvad skal I på en af landets dyreste matrikler i centrum af København? Sådan har mange medlemmer af danske fagforeninger spurgt sig selv og deres politisk valgte ledere i de senere år. Også i Jordemoderforeningen er disse spørgsmål blevet rejst.

Så i første kvartal 2024 flytter Jordemoderforeningens sekretariat. Det sparer vi penge på hver måned fremover. Og ovenikøbet får vi bedre lokaler, de ligger bare i starten af Amager.

Vi skal spare, hvor vi kan.

Det er nemlig en udfordring at være en lille selvstændig forening, som i princippet – og med rimelig forventning fra medlemmerne – skal levere på samme niveau som for eksempel Dansk Sygeplejeråd, der har et betydeligt større medlemstal. Til sammenligning er DSR’s kommunikationsafdeling større end hele Jordemoderforeningens samlede sekretariat.

Vores lille faggruppe, der skal finansiere en hel organisation, gør, at Jordemoderforeningens kontingent er blandt de højeste i fagbevægelsen. Samtidig er jordemødre ikke de højst lønnede. Det er jeg og hele hovedbestyrelsen meget opmærksomme på. Derfor blev indstillingen, da der sidst skulle lægges budget for de kommende år, at vi stadig ville fastfryse kontingentet. Det betyder, at prisen for at være medlem af Jordemoderforeningen nu ikke er steget i 10 år. Og vi har ikke udnyttet det større fradrag, som træder i kraft 1. januar 2024, som argument for, at kontingentet skulle stige.

Det kræver dog ikke en doktorgrad i raketvidenskab at se, at når indtægterne stagnerer, mens udgifterne stiger, så må der prioriteres. Og prioritere gør vi. Hele tiden med hvad der giver mest værdi for medlemmerne for øje. Det betyder for eksempel, at du ikke får en kalender til næste år. Til gengæld bruger vi ressourcer på at gøre vores uddannelse af tillidsrepræsentanter bedre, så de – som er Jordemoderforeningen i din hverdag – kan hjælpe dig bedst muligt på din arbejdsplads. Og vi arrangerer et medlemsmøde, der har fokus på aktuelle faglige emner, så der er basis for vidensopdatering og erfaringsudveksling til en overkommelig pris, for at alle skal kunne være med.

Men uanset hvordan vi prioriterer, er der én ting, jeg gerne vil understrege: Hvis vi fortsat skal kunne holde fast i et stagnerende kontingent, så kræver det, at vi bliver flere om at dele udgifterne. Udgifterne til at udvikle foreningen, så vi hele tiden kan være relevante og nærværende for danske jordemødre. Lige nu bruger vi for eksempel mange ressourcer på at forberede overenskomstforhandlingerne, som gerne skulle ende ud med forbedrede løn og vilkår for alle danske jordemødre. Men det er kun medlemmerne af Jordemoderforeningen, der betaler for det kæmpe stykke arbejde, der ligger bag resultaterne, selvom deres kolleger, der vælger ikke at være medlemmer, også vil få glæde af det.

Vi forsøger kontinuerligt at kommunikere om værdien af at være med i Jordemoderforeningen. Men det at få flere med ind i fællesskabet, er faktisk et fælles ansvar, som vi kun sammen kan løse. Gør du noget for at få flere af dine jordemoderkolleger til at være med i Jordemoderforeningen, så vi er flere om at dele udgifterne?