Flere gravide sygemeldes

Sygefravær på grund af graviditet er steget med fem procent over en periode på tre år. Manglende accept af smerter og ubehag er en af forklaringerne. Flere overvægtige gravide, manglende fysisk aktivitet, højere gennemsnitsalder for gravide og en stigning i antallet af kvinder, der får hjælp til at blive gravide kan også være med til at forklare det øgede sygefravær.

SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd dokumenterer i en ny rapport om gravides sygefravær, at fraværet over en treårig periode (2002/2004 — 2005/2007) er steget med fem procent. På baggrund af data fra Danmarks Statistik, spørgeskemaer til gravide og interview med læger og jordemødre har man forsøgt at afdække baggrunden for sygemeldingerne og for stigningen i antallet.

Det viser blandt andet, at en stor vægtøgning i graviditeten giver en større risiko for at blive sygemeldt, og at gravide der dyrker motion i graviditeten har en væsentlig mindre risiko for at blive sygemeldt. Den gravides status på arbejdsmarkedet har også betydning idet gravide på dagpenge eller i aktivering oftere er sygemeldt end gravide i arbejde. Forskerne mener også, at en højere gennemsnitlig fødealder kan medføre mere sygefravær på grund af flere gener. På samme måde bliver kvinder, der har været igennem fertilitetsbehandling oftere sygemeldt, muligvis ud fra det forskerne kalder et forsigtighedshensyn fra behandlernes side.

Der er forskel på antallet af sygemeldinger brancher imellem, hvor blandt andet gravide beskæftiget i hotel og restaurations- og i gartnerbranchen hører til dem, der oftest må sygemeldes.

Mindre accept af ubehag
Andre forklaringer på det øgede graviditetsbetingede sygefravær kan muligvis findes i ændret praksis og holdning i sundhedsvæsnet. I interview giver jordemødre og læger udtryk for, at der er en tendens til, at vi ikke accepterer smerter og ubehag som man gjorde i tidligere generationer. Tendensen er, at hverken samfundet eller den enkelte accepterer de fysiologiske symptomer og gener, som en normal graviditet eksempelvis bækkensmerter og plukkeveer. En øget informationsmængde, som de gravide blandt andet henter på internettet, er muligvis også med til at sætte fokus på gener og symptomer.

Defensiv medicin er en anden forklaring på det øgede sygefravær. De gravide undersøges oftere og grundigere blandt andet med ultralydscanning. Undersøgelserne fører til bedre muligheder for at opdage sygdomme, men kan også skyldes, at sundhedspersonalet frygter for klager fra de gravide, fremgår det af interview med jordemødre og læger.

’Gravides sygefravær’. SFI Det nationale forskningscenter for velfærd. Maj 2010.
Kan hentes på
www.sfi.dk