Fire jordemødre fyret

Manglende patientunderlag fik ledelsen på Herlev Hospital til at fyre mere end 30 medarbejdere. Heriblandt fire jordemødre.
– Grotesk set i sammenhæng med, at Sundhedsstyrelsen netop har dokumenteret, at stort set ingen fødesteder, heller ikke Herlev, lever op til de faglige anbefalinger, mener jordemødrenes formand.

Fire jordemødre på Herlev Hospital fik i midten af april at vide, at de var indstillet til fyring som led i en større sparerunde på hospitalet, hvor i alt mere end 30 ansatte må sige farvel til jobbet. Begrundelsen for besparelserne er, at hospitalet ikke får det forventede antal patienter og dermed heller ikke den forventede indtjening via blandt andet DRG takstafregning.

For fødeafdelingens område handler det om, at man har fejlberegnet antallet af fødsler efter fusionen af fødesteder i hovedstadsområdet.

Fyringerne faldt sammen med offentliggørelsen af Sundhedsstyrelsens statusrapport om regionernes indfrielse af svangreanbefalingerne (se side 12). Status viser, at langt de fleste fødesteder ikke lever op til anbefalingerne på en lang række områder. Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen, undrer sig over, at der kan ske fyring af jordemødre, så længe fødestedet ikke lever op til de faglige anbefalinger:

– Personalereduktionen er en følge af krav om besparelser på 13 millioner kroner på personalebudgettet. Det forekommer grotesk set i forhold til, at fødeafdelingen ikke lever op til Sundhedsstyrelsens ’Anbefalinger for Svangreomsorgen’ fra 2009 og i forhold til, at Bertel Haarder gentagne gange offentligt har meldt ud, at anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen bør efterleves som et minimum, siger Lillian Bondo.

Region Hovedstaden og dermed fødeafdelingen på Herlev Hospital lever ikke op til anbefalingerne, og det er ikke rimeligt over for de gravide og ikke rimeligt over for jordemødrene.

– Det er ikke rimeligt over for jordemødrene, der nu skal løbe endnu stærkere og leve med, at man ikke kan efterleve de faglige anbefalinger. Og det er slet ikke rimeligt over for de fire jordemødre, der må betale prisen for dårlig planlægning og manglende prioritering, siger Lillian Bondo.

Forhold som fødselsforberedelse i mindre hold, uafbrudt jordemodertilstedeværelse til enhver fødende i aktiv fødsel, individuel barseltilrettelæggelse med valg mellem indlæggelse eller hjemmebesøg ved jordemoder, efterfødselssamtale til alle fødende er basale hjørnestene i svangreomsorgen, som er forebyggende og som dermed på det lange sigt er billigere — men altså ikke sikret på det storkøbenhavnske fødested.