Fejl i udbetaling af ferie

Fejl i udbetaling af uafholdt ferie har ført til, at mange ansatte har fået efterbetalt løn. Fejlen er sket på sygehuse i alle regioner. Jordemødre opfordres til at tjekke lønsedlen for perioder, hvor de har fået udbetalt ferie.

I alle fem regioner har der på en større del af arbejdspladserne været udbetalt forkert løn. Fejlen er sket i forbindelse med udbetaling af ferie, som man havde til gode pga. en feriehindring – fx sygdom eller barsel. Også ved udbetaling af den 5. ferieuge, som kan udbetales efter aftale, hvis man ikke holder den, er der sket fejl. Perioden, hvor der er sket forkert udbetaling, ligger i årene før 2016 – men der kan også være sket fejl senere og op til i dag.

Når man får udbetalt sin ferie i disse situationer, skal ferietimerne udbetales som den sædvanlige løn. For ansatte i skiftende vagter vil det sige, at der skal ydes løn med alle de ulempetillæg, som man normalt får udbetalt. Det er typisk tillæg for at arbejde aften og nat, og nogle steder også efter lokal aftale for at arbejde i weekender og på søgne-helligdage.

Henvendelser til alle regioner 
Jordemoderforeningen har over en længere periode erfaret, at der for jordemødre og andre faggrupper med ulempetillæg er sket fejl i disse udbetalinger. I første omgang var det i Region Hovedstaden, vi konstaterede det. Efter et længere forløb med forgæves henvendelser til regionen og uenighed om forståelsen af reglerne, anerkendte Region Hovedstaden fejlene og forpligtelsen til at efterbetale ulempetillæggene til disse ferieudbetalinger.

Selvom Jordemoderforeningen ikke har haft medlemshenvendelser fra andre regioner om samme problem, henvendte vi os til de øvrige regioner for at høre, om der kunne være sket samme fejl der. Og det viste sig, at der var fejl i udbetalingerne på adskillige arbejdspladser ikke kun for jordemødre, men for alle faggrupper med ulempetillæg. Alle fem regioner kunne konstatere fejl.

Fejlene er opstået, fordi udbetaling af sædvanlig løn under ferie i disse situationer kræver en manuel beregning fra lønkontoret. Hvis der ikke sker manuel beregning, udbetaler lønsystemet blot de timer, man har til gode med timelønnen uden de sædvanlige ulempetillæg.

Efterbetaling i gang 
De første regioner er p.t. ved at efterbetale for tre år bagud fra tidspunktet for vores første henvendelse (i Region Hovedstaden i august 2016 og i de øvrige regioner i efteråret 2017). De berørte får et standardbrev fra regionen og skal tjekke lønsedlen for det konkrete efterbetalte beløb. Der vil i mange situationer, hvor man blot har fået udbetalt få ferietimer, være tale om små beløb på et par hundrede kroner. Hvis man har fået udbetalt al sin ferie for eksempel på grund af barsel, kan der dog være tale om nogle tusinde kroner alt efter hvor meget, man sædvanligvis får udbetalt i ulempetillæg.

Vær opmærksom på, at fejlen ikke vedrører udbetaling af 6. ferieuge eller feriegodtgørelse ved fratrædelse. Udbetalingen i de situationer vil være korrekt, da den udbetales som en procentdel af den ferieberettigede løn.

Tjek din lønseddel 
Hvis du i de senere år har fået udbetalt hele eller dele af 5. ferieuge, eller hvis du har fået udbetalt ferie pga. feriehindring, bør du tjekke udbetalingen på dine lønsedler for perioden. Hvis du normalt har ulempetillæg og alene har fået udbetalt din timeløn, er det en fejl. Hvis du ikke har hørt eller snart hører fra din arbejdsgiver, skal du henvende dig til din tillidsrepræsentant, som kan tage det op med dit lønkontor.

Tilgodehavender efter ferieaftalen forældes efter tre år. Hvis du har krav, der er ældre end tre år forud for de tidspunkter, hvor vi henvendte os (se ovenfor), skal du kontakte din tillidsrepræsentant. Jordemoderforeningen vil derefter undersøge, om der kan være tale om, at dit krav alligevel ikke er forældet.