Fastsættelse af faderskabet

En historie på forsiden af Nyhedsavisen satte fokus på et af de problemer en ugift far kan komme ud for, hvis hans kæreste dør i forbindelse med fødslen.

Jeg redegjorde for, hvad jordemødre siger om spørgsmålet: Det er godt at have indledt faderskabssagen i graviditeten. Det sikreste i forhold til barnets ret til begge forældre og begge forældres ”ret” til barnet er at være gift, men der er jo en række grunde til, at par vælger ikke at have papir på hinanden. Også under de omstændigheder skal der findes en god adgang til fastlæggelse af faderskab, fælles forældremyndighed osv.

Enkle regler, men med problemer
Det viser sig imidlertid med baggrund i en nybleven faders ulykkelige historie, at der er svagheder i vejledningen til ugifte forældre. Der lægges ikke i vejledningen tilstrækkelig vægt på det fornuftige i at få bragt orden i faderskabsspørgsmålet i god tid inden barnet forventes født.

Argumentet er, at arbejdsgangen skal være så enkel som muligt for det ugifte forældrepar, og derfor skal der først indsendes papirer samtidig med fødselsanmeldelsen. Det er muligt at oplyse om faderskabssagen allerede i graviditeten. Denne mulighed står anført godt nede i vejledningen, med tydelig vægt på, at det kan gøres med henvendelse til statsforvaltningen, altså åbenlyst en fjernere instans: ”Ønsker I at afgive omsorgs- og ansvarserklæringen inden barnets fødsel, kan dette kun ske over for statsforvaltningen”.*

Det oplagte for den vordende far og mor må være, at ”det ordner vi under ét efter fødslen”.
Vi ved som jordemødre godt, at ”papirløst” er noget af det, der kræver de mest præcise papirer. Vi ønsker selvfølgelig ikke at køre skræmmekampagner om død og tab, men vi kan godt give en sammenhængende og meget bred forklaring på, hvorfor det er en god ide at indlede faderskabssag i god tid før fødsel.

Henvendelse til ministeren

Jordemoderforeningen har efter at problemet har været bragt op, henvendt sig til familieminister Carina Christensen med en opfordring til at få arbejdet regelsættet igennem, så det bliver lige så tydeligt i pjecer og på nettet som i jordemødres mundtlige vejledning, at det er en god ide med papir — på det papirløse.

Du kan læse hele brevet til familieministeren på www.jordemoderforeningen.dk under aktuelt, og hvis du har lyst at se hele regelsættet og vejledningen til ugifte forældre igennem, finder du det på hjemmesiden www.familiestyrelsen.dk eller www.statsforvaltningen.dk .

* Fra pjecen Faderskab udgivet af Familiestyrelsen i 2007.