Færre gravide rygere

Førstegangsgravide ryger mindre. Dog undtaget de yngste og de ældste. Anbefalinger på vej Jordemødre og andre venter nu på tredje år på de nye anbefalinger for svangreomsorgen

Danmark indtager en betænkelig førsteplads i forhold til de øvrige nordiske lande, når det handler om gravide, der ryger. Men de seneste års massive budskab om, at rygning skader fosteret og risikerer at komplicere graviditet og fødsel, ser dog ud til at have båret frugt. En ny dansk undersøgelse* viser, at antallet af førstegangfødende, der ryger, mens de er gravide, i perioden 1997 til 2005 er faldet fra 22 til 16 procent. Undersøgelsen inkluderer næsten alle danske førstegangsfødende i perioden, hvilket svarer til mere end 260.000 kvinder.

Men to grupper stikker ud fra gennemsnittet, viser undersøgelsen. I gruppen af helt unge gravide under 20 år er andelen, der ryger, steget fra 37 til 43 procent. Også de gravide over 35 år har svært ved at kvitte cigaretterne, når de bliver gravide.Vanens magt og sociale forholdKarin Asmussen, der er jordemoder og sundhedskonsulent i Region Midt, mener, at undersøgelsens resultater svarer godt overens med hendes egne erfaringer som rygeafvænner. Men resultaterne er måske lidt pænere end i virkelighedens verden.

– Jeg tror, at der kan være tale om en underrapportering i det samlede antal af gravide, der angiver, at de ryger, fordi oplysningerne ofte stammer helt tilbage fra vandrejournalen. Og den bliver jo optaget i den helt tidlige graviditet ved første lægebesøg. Det er min erfaring, at mange gravide på det tidspunkt er holdt op med at ryge, men at det ikke altid holder graviditeten ud, siger Karin Asmussen.

At næsten hver anden af de helt unge gravide ryger, er heller ikke nogen overraskelse for Karin Asmussen.

– Undersøgelsens resultater ser logiske ud, da de helt unge mødre oftest er socialt dårligere stillet — blandt andet uddannelsesmæssigt — end andre grupper. Og vi ved, at rygning har en social slagside. Hvad angår kvinderne over 35, så handler det om, at de er så inkarnerede rygere, at det er vældig svært for dem at holde op, når de venter deres første barn i den alder. De har måske røget i 20 år, og det er blevet en stor del af deres identitet, siger hun.Individuelle programmerKirsten Egebjerg Jensen, der står bag undersøgelsen for Kræftens Bekæmpelse, mener at undersøgelsen kan bruges til at rette fokus mod de grupper, hvor rygeafvænning er særlig relevant.

– Målet med undersøgelsen var blandt andet at finde ud af, om rygning i graviditeten er specielt hyppigt blandt specifikke aldersgrupper, siger hun og foreslår, at man designer individuelle rygestopprogrammer. Netop individuelle tilbud mener Karin Asmussen er vejen frem, hvis man vil have fat i de sidste hardcore rygere.

– Vores indsats mod rygning har i høj grad været baseret på gruppesamtaler. Men der falder de sårbare gravide og de socialt udsatte gravide ofte fra. Løsningen er at tilbyde individuelle samtaler og at tilbyde disse umiddelbart efter, at den gravide henvender sig, siger Karin Asmussen. Rygeafvænning i grupper har desuden den ulempe, at man skal samle en gruppe før, man kan starte, og det kan medføre risikabel ventetid for den enkelte.

– Rygeafvænningen skal i gang, mens motivationen er der — og højst en uge efter at kvinden henvender sig. Men dette er desværre et område, man sparer på i regionerne, selvom bare én røgfri gravid i sidste ende kan spare regionen for mange penge, siger sundhedskonsulenten.