Far kan mere end at holde i hånden

Fødslen er en del af familiedannelsen. Manden er den, der kender sin partner bedst, derfor bør hans ressourcer inddrages mere både før og under fødslen, mener forfatter til ny fødemanual for mænd*.

Den danske mand har fået sin helt egen fødemanual. Med bogen ’Fødemanualen for mænd’ slår jordemoder Helene Bovin til lyd for, at manden bliver en aktiv medspiller i sit barns fødsel.

– Men hvorfor en fødemanual for mænd? Findes der ikke mange hyldemeter med informationsbøger om graviditet og fødsel, som mændene bare kan slå op i?

– Nærmest alle fødselsbøger er skrevet til kvinder. Hvis mændene er heldige, er der et lille afsnit dedikeret til fædrene, siger Helene Bovin.

Hun har længe ment, at der manglede en bog, der henvender sig direkte til manden og tager ham med på hans egne præmisser. Bogen er baseret på hendes egne erfaringer, dels som jordemoder på fødegangen, dels som privatpraktiserende.

I dag har Helene Bovin helt forladt den  aktive fødselshjælp for at hellige sig den relationelle del af fødsel og familiedannelse. Hun tilbyder udelukkende „før“ og „efter“ samtaler med parrene.

Hendes bog er ikke tiltænkt nogen bestemt type eller mandegruppe, men den mand, som ønsker at være der for sin kvinde/kone/kæreste, når de sammen skal fuldende den familiedannelse, de i fællesskab har lagt kimen til. Når Helene Bovin her har valgt at fokusere specifikt på manden – og ikke på andre familietyper – skyldes det, at de fleste vordende forældrepar udgøres af en mand og en kvinde.

– Jeg vil gerne tale til mandens identitet. Jeg vil give manden en stemme, der kan befæste hans position som mand i familien og ikke bare som vedhæng til kvinden, fortæller forfatteren.

– Mange mænd går pligtskyldigt med til  fødselsforberedelse og jordemoder, fordi det hører med til det at være en moderne mand. Men ofte ved de ikke, hvorfor de fx er med til konsultationer, eller hvordan de kan hjælpe og støtte kvinden psykisk under fødslen. Størstedelen af det, der foregår, handler i sagens natur om kvindens krop og reaktioner. Vi er ikke altid gode nok til at inddrage mandens ressourcer, selvom han er den, der kender kvinden og hendes signaler bedst, mener Helene Bovin.

Når et par kommer til fødselsforberedelse hos Helene Bovin, har de som udgangspunkt læst hendes bog og ved meget om, hvordan en fødsel forløber.  

De er introduceret til mekanikken, hormonerne og psykologien. Det er ifølge forfatteren ikke tanken, at faderen skal være en slags minijordemor. – Men det giver tryghed for manden at kende biologien i detaljer, at vide hvad der kommer til at ske og hvorfor det sker. Når tingene er tydelige og konkrete, og man ikke behøver at gætte sig frem, bliver man mere tryg, fortæller Helene Bovin.

Giv slip og bed om hjælp 
Afgørende for et godt fødselsforløb er at få afdækket hvilke reaktionsmønstre, der præger parrets indbyrdes relation.

– Jeg starter altid med at spørge, hvordan de forestiller sig, at fødslen vil forløbe. Hvad ønsker de sig? Hvad håber de på? Hvad er deres værste udfordring? Hvad frygter de mest? Hvem læner hun sig op af, når hun er bange, og føler hun er ved at miste kontrollen? Tør hun give slip og bede ham om hjælp?, siger Helene Bovin.  


Hvis fødslen skal blive en god oplevelse, skal kvinden være konkret om sine behov. Lykkes det samspil, vil det gøre dem til et stærkere par.

Helene Bovin fortæller, at graviditet og fødsler til alle tider har været et kvindeområde.

– Der skete et opbrud i 1970´erne, hvor mændene begyndte at være med til fødselsforberedelse og fx øvede sig i vejrtrækning. Det var dog stadig på kvindernes præmisser, og den type mand endte med at blive en smule latterliggjorte, siger Helene Bovin.

Nutidens vordende fædre er enormt engagerede og indstillede på at være med under fødslen.

– Når de så oplever, at de alligevel ikke har nogen funktion, men bliver placeret i et hjørne, ja, så risikerer man at slukke deres engagement. Det er min erfaring, at mænd ofte ikke fatter, de skal være fædre, før de står med deres baby i armene, siger hun.  


– Mænd føler typisk, at de overlader deres kompetencer til personalet i det øjeblik, de træder ind på fødestuen. Men personalet kender ofte ikke den enkelte kvinde. Det er manden/partneren, der er specialist på hende og kender hende intimt og kan formidle sin viden videre….. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik en situation, hvor mænd var klædt på til at indgå i et samarbejde med både kvinden og jordemoderen, siger Helene Bovin.

Hun mener, at hvis vi tager manden med fra start, vil han mærke på sin krop og sjæl, at han er lige så vigtig for familiedannelsen som kvinden.

– I sidste ende har vi fælles mål. Vi vil alle gerne have, at der kommer en sund familie og baby ud af det.

*’Fødemanualen for mænd’ af jordemoder Helene Bovin, Forlaget Press To. 

Om Helene Bovin 
Helene Bovin er uddannet fra Jordemoderskolen på Tagensvej i København i 1999. Hun har både arbejdet på sygehus i København og Holbæk og som selvstændig jordemoder i Aarhus fra 2008-2013. I dag driver hun sin egen rådgivningsklinik.