Falsk varebetegnelse

Al forberedelse er bedre end ingen forberedelse. Derfor er tilstrømningen til private kurser pr. definition glædelig, er holdningen blandt jordemødre. Men metoderne hos Smertefri Fødsel er ikke uproblematiske og navnet er nærmest uanstændigt, lyder kritikken.

– Det er simpelthen falsk varebetegnelse. Jeg har ikke oplevet nogen, der har født uden smerte. Afdelingsjordemoder Mette Kiel Smed fra Rigshospitalet taler med halvstore bogstaver, når det gælder navnet på den meget omtalte udbyder af fødselsforberedelseskurser, Smertefri Fødsel.

Og hun er ikke alene om at føle sig provokeret. Kit Dynnes Hansen, næstformand i Jordemoderforeningen og afdelingsjordemoder på Hvidovre Hospital, tager lige så skarpt afstand fra det, hun opfatter som et billigt salgstrick.

– Betegnelsen Smertefri Fødsel sætter en dagsorden, som er misvisende. Jeg synes faktisk, det er uanstændigt, siger hun og forklarer, at selv om kursuslederne formentlig bruger tid på at anskueliggøre, hvordan realiteterne er under en fødsel, så risikerer de som udgangspunkt at forvrænge kvindernes opfattelse af, hvad der venter dem.

– Og dermed forringer de kvindernes mentale beredskab, som er en forudsætning for at kunne håndtere smerten på en fornuftig måde. Det synes jeg, er dybt problematisk, lyder kritikken fra Kit Dynnes Hansen.

Timing og åbenhed
Som alle andre Tidsskrift for Jordemødre har talt med, mener også Kit Dynnes Hansen, at al forberedelse er bedre end ingen forberedelse.

– Generelt er det en god ting, at kvinderne er forberedte. Alene det, at de selv er indstillet på at tage ansvar i forbindelse med deres fødsel, er positivt, understreger hun og finder for så vidt ingen anledning til at kritisere de teknikker, kursisterne lærer hos Smertefri Fødsel.

– Jeg oplever, at de her kvinder har meget fornøjelse af at have lært den overfladiske vejrtrækningsteknik, når de bevæger sig ind i fødslens anden fase, men bruger de den helt fra fødslens startfase, kan det ende med at blive for udmattende for dem, siger Kit Dynnes Hansen.

Netop problemet med timingen har afdelingsjordemoder Mette Kiel Smed også oplevet.

– Den hurtige, overfladiske vejrtrækning kræver uhensigtsmæssigt meget energi tidligt i forløbet, siger hun og peger på, at en del førstegangsfødende tror, de er længere i forløbet, end de rent faktisk er, og derfor griber ud efter værktøjskassen for tidligt.

Det er altså ikke fordi, metoden i sig selv er problematisk, kun hvis den bliver taget i anvendelse på et forkert tidspunkt, og hvis jordemoderen i den situation forsøger at guide kvinden, resulterer det undertiden i en afvisning, er Mette Kiel Smeds erfaring.

– Nogle kvinder beder direkte om ikke at blive hjulpet. De er meget fokuserede på at gennemføre den strategi, de har lært og er ikke så åbne for andre muligheder, beklager hun.

Mette Kiel Smed synes, det er ærgerligt for kvinden, hvis det i sidste ende resulterer i et skuffende fødselsforløb.

Supersmart markedsføring
Jordemoder Tina Winther, der er ansat hos en konkurrerende kursusudbyder, Mamaprofylax, har ikke umiddelbart noget at udsætte på de metoder, Smertefri Fødsel underviser i.

Som jordemødre skal vi bakke kvinderne op i, at det er positivt at forberede sig, og vi skal understøtte den måde, de hver især foretrækker at føde deres børn på, understreger hun.

At de indlærte teknikker så ikke altid virker optimalt, bør ikke diskvalificere en hel kursusvirksomhed, fortsætter hun.

– Der findes jo også eksempler på, at epiduralblokader ikke har virket, påpeger Tina Winther, der ikke lader sig provokere af navnet Smertefri Fødsel.

– Nej, jeg synes da, det er supersmart markedsføring. Se bare, hvor meget de har været i medierne, siger hun og drømmer om også at få en lille bid af taletiden til sit eget firma.

– Det grundlag, vi og Smertefri Fødsel arbejder på, har mange ligheder, så vidt jeg kan forstå, men vores tilbud adskiller sig ved at inddrage partneren i fuldt omfang fra dag et, ved at undervise parrene i massageteknik og rebozo og ved at øve forskellige vejrtrækningsteknikker tilpasset fødslens forskellige faser, forklarer hun.