Falsk påstand skabte pressepolemik om fødeklinik

En lokal talsmand for yngre læger benyttede en ukompliceret fødsel af et misdannet barn til at komme i medierne med skyts imod den jordemoderledede fødeklinik i Frederikshavn.

Iris Søndergård og hendes mand blev temmelig oprørte, da de på TV2-Nyhederne den 21. januar oplevede deres døde spædbarn blive draget ind i en faglig strid mellem yngre læger og jordemødre. Deres datters fødsel, der fandt sted på den jordemoderledede fødeklinik i Frederikshavn den 16. oktober 2004, forløb helt normalt, men barnet var alvorligt misdannet og overlevede kun nogle få timer. Alligevel hørte de formanden for reservelægerådet på Frederikshavn Sygehus, Ahmed Aziz, henvise til et barn, der var dødt under en kompliceret fødsel på fødeklinikken nogle måneder forinden. Forældrene ville – forklarede lægen til TV2 Nord, der havde produceret indslaget på baggrund af en mail, han havde sendt til redaktionen – sikkert have valgt, at føde på en specialafdeling, hvis de havde vidst, at de ikke kunne regne med kompetent lægelig assistance. Den omstændighed at fødeklinikken ligger under samme tag som Frederikshavns Sygehus, giver de fødende en falsk tryghed, da der ikke er ansat fødselslæger på sygehuset, lød reservelægens argumentation.

Senere i indslaget blev dramatikken ganske vist manet i jorden af formanden for amtets sundhedsudvalg, Karl Bornhøft (SF), som afviste, at der var tale om en kompliceret fødsel. Men nu var den falske melodi i omløb.

Forældrepar skrev til pressen
I Nordjyske Stiftstidende kunne Iris Søndergård da også dagen efter læse på forsiden, at "Læge sår tvivl om fødeklinikken". Derpå sendte hun og hendes mand et brev til hver af de to medier for at forklare sagens rette sammenhæng.

– Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at urutinerede læger synes, at det er betænkeligt, at de skal assistere ved fødsler, der ikke går, som de skal. Men det var usagligt at benytte vores bette pige i dén sammenhæng. Hun ville været død, ligegyldig hvor hun var blevet født, siger Iris Søndergård, der selv er sygeplejerske.

Hun og hendes mand har efterfølgende både mundtligt og skriftligt rost personalet på fødeklinikken for deres indsats og omsorg under og efter fødselen.

Det undrede også forældreparret, at lægen – med de almindelige tavsheds-forpligtelser i mente – dristede sig til at nævne et tilfælde, der var så genkendeligt i et lille lokalsamfund. Det undrede dem ligeledes, at journalisterne ikke sørgede for at kontakte dem personligt.

Af de to henvendelser til den lokale presse, kom det ene i Nordjyske Stiftstidende som et læserbrev. Hos TV2 Nord ankom brevet først den 26. januar. I dag siger man på redaktionen, at man i flere dage forgæves forsøgte at ringe parret op. Da havde den følsomme sag allerede verseret i de lokale medier i fem dage.

Etiske overvejelser
Michelle Bager var den reporter på TV2 Nord, der dækkede historien den første dag:

– Jeg havde da en mærkelig fornemmelse i maven. Det var en sag, hvor vi havde mange etiske overvejelser, men jeg havde i alt seks timer til at lave det indslag – det er jo de vilkår, man laver tv på. Derfor blev det i første omgang påstand mod påstand – lægen, der sagde ét og sundhedsudvalgsformanden, der sagde noget andet, siger tv-journalisten, der dagen efter gav stafetten videre til sin kollega, Lisbet Christensen. Hun lavede tre opfølgende indslag over de næste fire dage

Næste dag tog jordemødrene til genmæle. I det hele taget var vi meget omhyggelige med, at komme hele vejen rundt om historien. Vi vidste jo godt, at der var tale om en gammel faglig strid mellem læger og jordmødre, og at der kunne være mange skjulte dagsordener. Det var faktisk en svær historie, og vi diskuterede den rigtigt meget på redaktionen. Man kan så beklage, at TV2 Danmark ikke på samme måde fulgte op på den, men måske har efterladt det indtryk hos seerne i resten af landet, som det første indslag lagde op til, siger hun.

Tilbage står det faktum, at lægerne, ikke bare på sygehuset i Frederikshavn, men også på amtets øvrige sygehuse, er frustrerede over at, "Der har længe været en meget positiv fokus på fødeklinikken i Frederikshavn, men det man mangler i den sag, er en fair omtale af klinikker, så lokalbefolkningen er klar over, hvad de siger ja til, når de vælge at føde i Frederikshavn," som det bl.a. hedder i den mail til TV2 Nords redaktion, der udløste hele pressepolemikken. Og et andet sted i mailen lyder det: "Der er ingen tvivl om, at der er to parter, som er interesseret i bevarelse af en jordmoderklinik på Frederikshavn Sygehus, den ene er jordemødrene og den andet er politikerne".

Ny påstand: tre akutte kejsersnit
Mailens ophavsmand, Ahmed Aziz, forsikrer da også om, at sagen slet ikke er slut endnu. Han henviser til, at Sundhedsstyrelsen har udtalt betænkelighed ved jordemoderledede fødeklinikker uden adgang til den speciallægefaglige ekspertise. Samt at den samlede lægekredsforening i Nordjylland står bag ham. Han fastholder desuden, at der var rimeligt at tale om en "kompliceret" fødsel, da det omtalte barn var så dårligt, at det døde. Og så skærper han yderligere skytset.

– Der har i alt været tale om tre akutte kejsersnit hos fødende på klinikken, hvor læger fra sygehuset har skulle aflyse dét, de var i gang med, siger han til Tidsskrift for Jordemødre.

Det afviser både amtsjordemoder Lis Kristensen og Ingeborg Thusgaard, sygehusdirektør for Sygehus Vendsyssel: Der har kun været ét akut kejsersnit, fastholder de.

– Men der har nok været tale om, at lægerne i Frederikshavn ikke er blevet informeret godt nok om deres opgaver i forbindelse med jordemoderklinikken. Det har vi nu rådet bod på, forklarer sygehuschefen.Forløbet
Læge Ahmed Aziz, der er formand for reservelægerne på Frederikshavn Sygehus, sendte den 20. januar 2004 en mail til TV2 Nord, hvor han opfordrer tv-stationen "til at oplyse befolkningen i Frederikshavn om de reelle konsekvenser af at føde på klinikken". Aziz skriver, at han har de fleste af sine lægekollegers opbakning, når han udtaler "at det er direkte uforsvarligt at drive en fødeklinik på Frederikshavn Sygehus". Reservelægen bruger fødslen af et stærkt misdannet barn, der døde kort tid efter fødslen på fødeklinikken, som argument.

Den 21. januar 2005 bragte TV2 Nord og TV2 Danmark et indslag, hvor Ahmed Aziz og formand for Sundhedsudvalget, Karl Bornhøft (SF), er lodret uenige i vurderingen af sikkerheden på og informationen til borgerne om fødeklinikken.

Den 22. januar 2005 sendte forældrene til det omtalte barn, der døde efter fødslen, et brev til TV2 Nord og Nordjyske Stiftstidende, hvor de korrigerer mediernes udsagn om, at barnet døde under fødslen og at de ikke var velinformerede om fødeklinikken.

Både TV2 Nord og Nordjyske Stiftstidende bragte i tiden derefter indslag og indlæg om emnet.

Indslag fra TV2 Nord kan ses på www.tv2regionerne.dk.