Fælles indsats

250 jordemødre, sundheds- og sygeplejersker mødtes 1. november til konference om den tidlige barsel. Baggrunden
var de nye anbefalinger på barselområdet, der trådte i kraft 1. oktober. Konferencen var arrangeret i samarbejde mellem
Jordemoderforeningen og Dansk Sygeplejeråd. Tidsskriftet har spurgt fire deltagere om, hvad de fik ud af dagen.

Hanne Munk er jordemoder og ansat på Rigshospitalets barselhotel. Hun har valgt at specialisere sig inden for barselområdet og synes derfor, at det var oplagt at være med til konferencen.
– Jeg har først for alvor opdaget, hvor vigtig en del af jordemoderens kerneområde barslen er, efter, at jeg er blevet ansat på Barselhotellet.
– Ja det er bestemt relevant at holde fælles konference for sygeplejersker og jordemødre. Vi har brug for udveksling af erfaringer og jeg håber, at konferencen kan være med til at øge den gensidige respekt for, hvad vores fagområder kan bidrage med, siger Hanne Munk.

Else Kayser er sygeplejerske og er netop fratrådt posten som kredsformand for sygeplejerskerne i Region Midt.
– Jeg synes, at det er væsentligt, at vi understøtter samarbejdet mellem jordemødre og sygeplejersker på barselområdet, og at vi undersøger, hvordan vi kan få hinandens faglighed til at spille sammen uden at blive konkurrenter.
– Ja, konferencen i dag er absolut relevant. Jeg mener, at vi skal gå hjem med et budskab om, at vi lokalt skal arbejde for gode  sundhedsaftaler med respekt for hinandens faglighed, siger Else Kayser.

Henriette Svenstrup er jordemoder og ansat som kvalitets- og udviklingsjordemoder på Hospitalsenhed Vest. Hun mener, at det er tid til at sætte stærkere fokus pa barslen og på familiernes opstart.
– Vi har arbejdet med kvaliteten pa fødestuen for eksempel med NIPindikatorerne og med Sikre Fødsler. Det skal vi selvfølgelig fortsætte med, men der trænger til, at vi også sætter fokus på den tidlige barsel.
– Det er banebrydende, at organisationerne går sammen om en konference som den i dag. Det er dejligt, at det lokale tværsektorielle samarbejde også supporteres organisatorisk, siger Henriette Svenstrup.

Joan Skytte
er sundhedsplejerske og ansat som faglig koordinator i Holstebro Kommune.
– Jeg er her for at blive inspireret og for at følge med i hvilke tendenser, der er lige nu. Der findes mange historier om uenigheder mellem sundhedsplejersker og jordemødre. Det undrer mig, for uddannelsesmæssigt er der ikke nogen, der er tættere end os. Jeg er her i dag, fordi jeg gerne vil stå på scenen sammen med Henriette (Joan Skytte og Henriette Svenstrup holdt oplag sammen om brobygning pa konferencen, red.) og fordi det er til gavn for familierne at vide, at vi kan stå sammen, siger Joan Skytte.

Oplæg fra barselskonferencen findes på: http://www.jordemoderforeningen.dk/?id=2063