Faktuelt: Hud-mod-hud kontakt med præmature

Fordelene ved hud-mod-hud-kontakt er veldokumenteret hos præmature og mature børn, der blandt andet har en mere stabil temperatur og en roligere adfærd, når de ligger tæt med far eller mor. Fordelene ved hudkontakten er imidlertid ikke så veldokumenteret hos ekstremt for tidligt fødte børn, der adskiller sig fra andre præmature ved en mere umoden termoregulering, mindre subcutant fedt og en mere permeabel hud de første leveuger.

På Rigshospitalets neonatalafdeling har man undersøgt hudtemperatur hos 22 ekstremt for tidligt fødte børn, der lå hud-mod-hud i dagene efter fødslen. Børnene udgjorde deres egen kontrolgruppe og resultatet viste, at klinisk stabile ekstremt for tidligt fødte børn evner at holde en stabil hudtemperatur på mors eller fars bryst forudsat at overflytningsprocedurer blev overholdt (hue og varme svøb).

Kilde: ’Ekstremt præmature børn tolererer hud mod- hud-kontakt i de første leveuger’. Ragnhild Måstrup, sygeplejerske og IBCLC og Gorm Greisen, læge, professor. ’Sygeplejersken’ nr. 17 -2010, side 68-72. Læs artiklen her