Fakta

Massage af perineum i graviditeten
Massage af perineum i graviditeten øger perinealmusklernes fleksibilitet og reducerer derfor den muskulære modstand og giver større mulighed for, at perinæum forbliver intakt under fødsel (Beckmann og Garett 2006).

Denne viden bygger på tre studier (2.434 deltagere), hvor deltagerne masserede perineum mindst 1-2 gange om ugen fra graviditetsuge 35 (eller tidligere). Undersøgelsen viste ingen signifikant forskel i forekomsten af sphincteruptur, men en signifikant reduktion i forekomsten af perineale traumer, som krævede suturering (førstegangsfødende med vaginal fødsel).

Massage af perineum i presseperioden
Et randomiseret kontrolleret studie omfattende 1.340 kvinder (Stamp G et al 2001 BMJ 322:1277-80) viser

  • ingen forskel mellem grupperne med hensyn til episiotomi, 1. og 2. grads rifter
  • signifikant færre 3. grads rifter i massage- gruppen (studiet er imidlertid for lille til endelig afklaring)

Varme kompresser under fødselI et studie blev 1.211 kvinder randomiseret til tre grupper

  1. varme kompresser
  2. perineal massage
  3. ”hands-off until crowning”

Undersøgelsen viste

  • ingen signifikant forskel i perineal skade mellem grupperne
  • mindre skade når hovedet fødes mellem veerne, og når kvinden er i en siddende stilling.

(Albers LL et al 2005 Journal of Midwifery and Women’s Health 50(5))