Færre tilfælde af sphincterruptur med to jordemødre

Ny forskning fra Sverige viser, at andelen af grad tre og fire bristninger kan falde med op mod 30 procent, når der er to jordemødre til stede i slutningen af pressefasen.

Studiet “One Plus One Equals Two-will that do?” lavet af jordemoder Malin Edqvist og hendes forskerkolleger fra Lunds Universitet viser, at der bliver færre grad tre og fire bristninger, når der er to jordemødre til stede i slutningen af en fødsels pressefase. Det skriver det svenske fagblad “Vård Fokus”.

Det svenske studie er publiceret i The Lancet i foråret 2022 og er det første randomiserede forsøg af sin slags. De over 3000 fødende kvinder, der deltog i studiet, havde enten en eller to jordemødre hos sig, når deres børn skulle forløses.

Af de kvinder, der fødte med to jordemødre på stuen, fik 3,9 procent en sphincterruptur mod 5,7 procent af dem, der fødte med én jordemoder. Det svarer til en reduktion på 30 procent – et resultat, der overraskede forskerne bag studiet.

I studiet fandt forskerne, at metoderne, som jordemødrene brugte til at beskytte kvinderne mod bristninger, var ligeligt fordelt i de to grupper. Det var dermed ikke jordemoderens valg af metode til at beskytte mellemkødet med, der påvirkede resultatet.

Den ekstra jordemoder var i gennemsnit på stuen i 15 minutter


Find originalartiklen 'The effect of two midwives during the second stage of labour to reduce severe perineal trauma (Oneplus): a multicentre, randomised controlled trial in Sweden'. Malin Edqvist, Hannah G Dahlen, Cecilia Häggsgård, Helena Tern, Karin Ängeby, Pia Teleman, Gunilla Ajne og Christine Rubertsson
Undersøgelsen stammer fra Lunds Universitet, og dataindsamlingen fandt sted mellem 2018 og 2020. Forskerne bag studiet fortsætter nu med at undersøge både kvinder og jordemødres oplevelser af at have to jordemødre på stuen, og hvordan kvinderne har det et år efter fødslen.