Faderskab ved fødsel af dødt barn

Ugifte forældre kan fra 1. april registrere faderskabet, selvom barnet er dødt ved fødslen eller dør før registreringen af barnets fødsel finder sted.

En ændring af børneloven og lov om ligsyn, obduktion og transplantation mv. giver fra 1. april ugifte forældre til børn, der er døde ved fødslen eller dør umiddelbart efter, mulighed for at registrere manden som far til barnet.

Det fremgår nu af børnelovens § 2, stk. 2, at hvis et barn er dødt eller dør, før registreringen af barnets fødsel finder sted, kan en mand i forbindelse med registreringen af fødslen registreres som far til barnet.

Det er fortsat ikke noget krav, men en mulighed at fastslå faderskabet til et dødfødt barn. Kun hvis moderen, eller nogen som har retlig interesse i det, anmoder om det, skal faderskabet søges fastslået.

Baggrunden for lovændringen er at ugifte forældre til et dødfødt barn eller et barn, der er død, inden faderskabet bliver registreret, skal have samme mulighed som andre forældre for enkelt og hurtigt at få mandens faderskab registreret i forbindelse med registreringen af fødslen.

Dette sker ved, at forældrene underskriver en erklæring om registrering af faderskab og sender den sammen med fødselsanmeldelsen til ministerialbogsføreren i det sogn, hvor forældrene bor. Er barnet født i Sønderjylland, skal papirerne sendes til personregisterføreren i kommunen. Bor forældrene ikke sammen, sker registreringen dér, hvor moderen bor.

Erklæringen om registrering af faderskab afgives på en blanket, som udleveres af jordemoderen. På blankettens bagside findes yderligere vejledning om reglerne.

Når ministerialbogsføreren (personregisterføreren) har modtaget erklæringen om registrering af faderskab sammen med fødselsanmeldelsen, er faderskabet anerkendt.

Erklæringen om registrering af faderskab kan kun anvendes, når barnet er død og kun i forbindelse med registrering af fødslen. Tager forældrene først efter registreringen af barnets fødsel stilling til, om de ønsker faderskabet fastslået, skal de kontakte statsamtet.

Er en af forældrene eller begge under 18 år (eller under værgemål), eller har moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel været gift med en anden mand uden at være separeret, kan forældrene ikke anvende erklæringen om registrering af faderskab. Hvis forældrene ønsker faderskabet fastslået, skal de derfor rette henvendelse til statsamtet.

Børneloven, blanket til registrering af faderskab (blanket 5) og øvrige oplysninger om faderskab findes på http://www.civildir.dk/. www.civildir.dk