Europæiske jordemødre i fællesskab

Jordemødre fra de europæiske lande var samlet til årsmøde i Madrid. Perinatal mental sundhed og arbejdet for at imødekomme gravide flygtninges behov var på dagsordenen

På årsmødet i efteråret 2017 i European Midwives Association, EMA, var perinatal mental sundhed hovedemnet. Direktør for Mental Health Europe, Maria Nyman, fortalte om vigtigheden af også at have fokus på mental sundhed på det perinatale område.

– Mentale sundhedsproblemer påvirker en ud af fem kvinder i forbindelse med fødslen, sagde hun. Opgørelser på europæisk plan viser, at 12 procent får en depression, 13 procent oplever angst og mellem 1 og to promille får en psykose efter fødslen. Også de nybagte fædre rammes, forekomsten af depression blandt dem er dobbelt så høj som forekomsten af depression blandt mænd generelt.

Men der kan og bør gøres noget, sagde direktøren for Mental Health Europe, der er en organisation under WHO.

– I dag ved vi meget om, hvordan vi fremmer mental sundhed, hvordan vi forebygger og hvordan vi behandler sygdom på det mentale område. Udfordringen er nu at implementere den viden i svangreomsorgen og det kan for eksempel ske ved specialisering af jordemødre og screening af gravide, sagde Maria Nyman.

Mange gravide blandt flygtninge
Forholdene for flygtninge i Europa blev også diskuteret på mødet. I januar 2017 blev The Operational Refugee and Migrant Maternal Approach (ORAMMA) iværksat som et samarbejde mellem syv organisationer, hvoraf EMA er den ene, og medfinansieret af EU. Omkring hver femte af de flygtninge, der kommer til Europa er kvinde og heraf er mange gravide eller med mindre børn. Målet med ORAMMA er at udvikle og implementere metoder og retningslinjer for arbejdet med flygtninge og migranter og at udbrede viden herom til udbydere af sundhedsydelser i de enkelte lande, individuelle sundhedsarbejdere og andre, der møder flygtninge. Kvindelige flygtninge hører til blandt de mest sårbare grupper i samfundet. Derfor er der brug for udvikling af strategier for at imødekomme deres behov for støtte og omsorg ved graviditet og her spiller jordemødre en central rolle, udtalte EMA efterfølgende i en pressemeddelelse.

Kvalitet overfor fri bevægelighed
EMA holder skarpt øje med det EU-direktiv, direktiv 2013/55/EU, der regulerer ”anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer”. Med direktivet sættes der standarder for en lang række uddannelser, så for eksempel en jordemoder uddannet i Danmark vil kunne få sin uddannelse anerkendt og søge arbejde i de øvrige europæiske lande. EU-kommissionen har stillet forslag om mere lempelige krav til de uddannelser, som direktivet omhandler for i højere grad at sikre arbejdskraftens fri bevægelighed. EMA har det standpunkt, at de sundhedsfaglige uddannelser bør undtages fra dette forslag.

Næste årsmøde i EMA afholdes i efteråret 2018 i Athen.