Et symbol på at kvinders underliv skal tages alvorligt

For fem år siden gik Malene Hegenberger på markedet med sin opfindelse Hegenberger Retractor. Hvor er hun – og opfindelsen – i dag?

Når Malene Hegenberger møder skepsis eller modstand mod sin opfindelse, det selvholdende instrument Hegenberger Retractor, handler det som regel om en af to ting: At det er et engangsprodukt, der dermed er en udgift for hospitalet, hver gang det skal bruges. Og at produktet er lavet af plastik.

Det er argumenter, der tydeligt provokerer Malene Hegenberger:

»Ej, men ved du nu hvad! En shampooflaske, som dem der står i næsten enhver kvindes badeværelse, vejer typisk 50 gram. Hegenberger Retractor vejer 17 gram. Prøv at tænke på, hvor mange plasticflasker man bruger gennem et helt kvindeliv. Skal vi så virkelig diskutere nødvendigheden af et obstetrisk instrument, man som kvinde måske har brug for en gang i sit liv, fordi det er lavet af plastic? Shampooflasken er unødvendig plast, mens Hegenberger optimerer en procedure, som kvinder skal leve med resten af deres liv. Jeg har samme interesse i at reducere anvendelsen af plast som alle andre, men ryd op i den unødvendige hverdagsplast først og arbejd på at udvikle mere bæredygtige materialer, som kan godkendes til medicinsk anvendelse. Det er mit syn på det! I øvrigt er der mange sygehuse, som for tiden stiller skarpt på, hvordan man kan være mere miljøvenligt i forhold til unødvendig og nødvendig plast og sortering af plasticaffald.«

Hun smiler, mens hun siger det. Men tonen er skarp, og ordene falder hurtigt. Man kan godt høre, at vi her er inde på et emne, som jordemoder og sygeplejerske Malene Hegenberger brænder for. Et emne, hvor hun ser en stor urimelighed og ulighed.

»At bruge Hegenbergeren er en udgift. Men kvinder må gerne koste noget – også efter en fødsel! Og vi jordemødre må godt have gode arbejdsforhold. De kvinder, vi jordemødre syr bristninger på, er unge kvinder, og de skal bruge deres blære, skede og endetarm restenaf livet. En pakke Angusta-piller koster 685 kr., og det stiller vi tilsyneladende aldrig spørgsmålstegn ved. Det er da provokerende!«

Ordentligt udsyn

Malene Hegenberger bruger selv sin opfindelse, når hun underviser i suturering og varetager fødsler på Slagelse Sygehus. Og gang på gang bliver hun bestyrket i værdien af at have godt overblik over en bristning og at kunne bruge begge hænder frit, fordi Hegenbergeren er selvholdende.

»Jeg synes ikke, at en fødsel er færdig, før kvinden er diagnosticeret, bedøvet og sutureret ordentligt. Og det er vi generelt gode til i Danmark. Men det betyder ikke, at vi ikke kan optimere suturprocessen både for os selv og for kvinden. Og i andre lande har de endnu mere brug for retractoren, end vi har,« siger hun om sin opfindelse.

Men også i Danmark ser Malene Hegenberger værdien af Hegenberger Retractor i hverdagen og kommer med et dugfriskt eksempel:

»I går syede jeg en bristning på en kvinde sammen med en jordemoderstuderende. Da vi var færdige, sagde den studerende til mig: ’Det er faktisk første gang, jeg forstår det.’ Ikke fordi jeg er en bedre underviser end alle andre, men fordi hun kunne se, hvad vi lavede. At kunne se ordentligt er halvdelen af en god behandling. Og det kan Hegenberger Retractor hjælpe os jordemødre med.«

Flere og flere klinikere og hospitaler synes da også at have indset værdien i Malene Hegenbergers opfindelse. Pt. er Hegenberger Retractor på markedet i 22 lande verden over. Senest er firmaet bag gået ind i Tyskland. I Danmark findes retractoren på 16 ud af landets 23 fødesteder.

Fremtiden

Malene Hegenberger ejer ikke længere firmaet, hun oprettede, da hun lavede sin opfindelse. I 2021 solgte hun firmaet til britiske Medco Solutions, som derefter oprettede et datterselskab med navnet Hegenberger Medical, som Malene Hegenberger fortsat arbejder for:

»Jeg er ’Principal of global training and innovation’, hvilket betyder, at jeg blandt andet underviser sælgere og klinikere i brugen af Hegenberger. Og min glæde ved at se, når min opfindelse kommer ud og bliver brugt, er fortsat lige så stor som i starten. Hegenberger Retractor skal være et symbol på, at kvinders underliv post partum skal tages alvorligt i hele verden.«

Værdien af kvinders underliv vil de færreste jordemødre nok tale ned, men Malene Hegenberger oplever alligevel i klinikken rundt omkring i verden, at suturering ikke nødvendigvis er det varmeste emne i vagtrummene.

»Jeg elsker virkelig at sy og ville gerne gøre det full time! Så hvis jeg er på vagt på fødegangen på Slagelse Sygehus, gør vi ind imellem det, at fødejordemoderen går fra efter fødslen for at skrive journal eller holde spisepause, og så klarer jeg bristningen. Det er fedt at være den, der kommer med friske øjne, og jeg siger næsten altid højt i vagtstuen, at nu går jeg ind og syr, så mine kolleger kan komme med, hvis de har lyst og selvfølgelig efter informeret samtykke fra patienten. Min oplevelse er, at der er meget snak om fx fremgang i fødsler i vagtstuen og mange timeouts om det, hvor folk byder ind og hjælper hinanden videre ved at spørge ’Har du prøvet Rebozo…?’ Sådan taler vi meget sjældent om bristninger og suturering i fællesskab, og det vil jeg gerne være med til at ændre i fremtiden. En bristning skal have samme prestige og værdi, som alt andet arbejde vi foretager os på fødestuen. Og jeg synes faktisk, at vi er blevet gode til at drøfte bristninger mere her i Slagelse, og vi arbejder fx med at være to jordemødre til diagnosticeringen af bristninger.«

Udover mere erfaringsudveksling og debat om suturering og bristninger i fremtiden, har Malene Hegenberger også en helt konkret fremtidsdrøm for sin opfindelse.

»Der skal lys i den!«

Hvordan det skal foregå, kan hun ikke uddybe, for der ligger en ansøgning ved patentmyndighederne netop nu, og derfor skal hun gå stille med dørene om de nærmere detaljer. Men ét har hun dog at sige:

»Vi har været på markedet i USA i et stykke tid nu, og der er det meget tydeligt, at det koster penge at åbne en operationsstue midt om natten for at sy en bristning. Kan proceduren klares på fødestuen, blandt andet fordi Hegenberger Retractor kan sikre bedre overblik over bristningen og måske endda har indbygget lys, så er der helt klart en interesse og et muligt marked for det.«


Studier på vej

Malene Hegenberger drømmer om forskning i brugen af Hegenberger Retractor og fortæller, at flere mindre studier er sat i søen:

»Vi er ikke klar til et stort randomiseret studie nu. Men der er lige sat et tidsstudie i gang i USA. Det skal måle på tidsforbruget i forbindelse med suturering fra første til sidste knude med og uden brug af retractoren. På Esbjerg og Slagelse sygehuse laver vi lige nu et evalueringsstudie, og i Holland har de gang i et sammenligningsstudie, der skal se på 60 sutureringer med Hegenberger Retractor og 60 uden.«


Indikation

Malene Hegenberger anbefaler brug af Hegenberger Retractor i følgende tilfælde:

  • Fødende med højt BMI
  • Høje vaginale bristninger
  • I uddannelsessituationer
  • Ved kategori 3 og 4 bristninger
Navn: Malene Hegenberger
Arbejdssted: Hegenberger Medical og Slagelse Sygehus
Jobfunktion: Principal of global training and innovation og jordemoder