Et skridt foran, prioritering og klar kommunikation

Kollegaerne er langt væk, når man som jordemoder står ved en hjemmefødsel. På Hvidovre Hospital får de jordemødre, der indgår i hjemmefødselsordningen, simulationstræning, hvor blandt andre ambulancefolk medvirker.

En jordemoder står på en fødestue på landets største fødeafdeling – vi er på Hvidovre Hospital. Kvinden har lige født, men placenta lader vente på sig. Pludselig vælter en stor skylle mørkt blod ganske uventet ud og det bliver ved med at løbe kraftigt med blod. Jordemoderen trykker straks på akutkaldet og begynder at massere uterus med faste bevægelser på maven. Mindre end 30 sekunder efter kommer den første kollega ind ad døren og umiddelbart efter melder afdelingsjordemoderen sin ankomst. Snart står der otte til ti mennesker på stuen.

Selv om fødsler i udgangspunktet er ens og selvom alle jordemødre er uddannet til at varetage den normale fødsel og dermed kan og må varetage fødsler selvstændigt, så kræver det noget ekstra at være jordemoder ved en hjemmefødsel. Det tager simulationstræning specifikt målrettet hjemmefødselsjordemødrene på Hvidovre Hospital højde for. Hvis fødslen som beskrevet ovenfor fandt sted i dobbeltsengen derhjemme ville scenariet være et ganske andet fra jordemoderen opdager blødningen. Derfor er der behov for at lave særlige træningsscenarier for jordemødre, der arbejder i hjemmet, siger Charlotte Falk, koordinator ved Hvidovre Hospitals hjemmefødelsordning og en del af denne.

– Når vi står på en fødestue på hospitalet og der sker noget akut, så kalder vi, og dem, der kommer tililende, er alle sundhedsprofessionelle, der ved, hvad de skal ind til, og hvad de skal gøre i situationen, siger Charlotte Falk.

– Basalt set så laver vi det samme på fødestuen og ved en hjemmefødsel. Og så alligevel ikke fordi rammerne er så forskellige, siger hun.

Svært at opnå rutine

Selvom det er uhyre sjældent, så opstår der også akutte situationer, der kræver hurtig handling, ved hjemmefødsler. På Hvidovre Hospital startede omkring160 kvinder i 2014 deres fødsel med det mål at føde hjemme. Heraf blev omkring 30 overført til hospital undervejs i fødslen.

– Ganske få af overflytningerne er kritiske. I 2014 havde vi i alt tre overflytninger på grund af blødning, så det er heldigvis uhyre sjældent. Det gør, at det er svært at få en rutine ved de akutte situationer, og her kommer simulationstræningen ind, der hjælper os med at holde kompetencerne ved lige til brug i de sjældne situationer, siger Charlotte Falk.

Scenarierne, som hjemmefødselsjordemødrene træner i, tager udgangspunkt i virkelige hændelser og har som mål at forbedre kommunikation med det præhospitale personale, med fødeafdelingen og at gøre jordemoderen bedre til at prioritere i den akutte situation og træffe beslutninger. Hjemmefødselsjordemødrene deltager løbende i kollegial faglig supervision og inspiration til scenarier er taget herfra.

– I træningen tager vi udgangspunkt i et par forløb, hvor der var behov for kommunikation med akutcentral og ambulancefolk, fordi vi ved fra supervisionen, at de tværfaglige kontakter med fagfolk uden for hospitalsregi kan være en udfordring, fortæller Charlotte Falk. Udfordringen består blandt andet i, at det præhospitale personale af gode grunde ikke har den samme erfaring med fødsler og kritiske situationer som personalet på fødegangen. Derfor skal jordemoderen træne tydelig og klar kommunikation, når hun for eksempel ringer 112.

– I sådan en situation er det vigtigt, at jordemoderen fra en start siger, at hun er jordemoder, at hun står i hjemmet med en fødende eller en kvinde, der lige har født, og at hun beskriver den kritiske situation, der er opstået, så personen i den anden ende bliver klar over alvoren, siger Charlotte Falk.

Det kræver også tydelig kommunikation med ambulancefolk, så der ikke går vigtige minutter til spilde, når de kommer ud til en kritisk situation i hjemmet.

– Ambulancefolkene kommer ud og ser en jordemoder i privat tøj i hjemmet. Måske tænker de, at det er en veninde og ser ikke lige med det samme situationens alvor. Her træner vi i klart og tydeligt at kommunikere, at man er jordemoder, og at man som sådan har brug for en akut overflytning for eksempel på grund af blødning, siger Charlotte Falk.

Rettidig omhu

Ved en hjemmefødsel er der i højeste grad brug for at være et skridt foran og for at kunne prioritere de mange opgaver, der skal varetages i en akut situation. – Vi skal hele tiden sørge for at være på forkant. For eksempel skal den medicin, som du kan få brug for blandt andet til at standse en blødning, altid ligge klar og være pakket op. Du skal også være helt klar på, hvor du skal ringe hen, hvis der opstår noget akut, og du skal kunne prioritere det, du skal gøre: Kalde hjælp, forsøge at stoppe blødningen, give medicin, sætte drop osv. Så udover kommunikationen træner vi også prioriteringen i den akutte situation, evnen til at holde overblikket og evnen til at træffe beslutninger, siger Charlotte Falk. 

Fakta

• Ved simulationsøvelser for hjemmefødselsjordemødrene indgår en fødende og hendes partner, en jordemoder samt en ambulanceredder.

• På træningsdagen for hjemmefødselsjordemødrene indgår der også færdighedstræning i genoplivning af barn.

• Der er 12 jordemødre i Hvidovre Hospitals hjemmefødselsordning.

• De skiftes til at have 12-timers vagter, hvor de bliver kaldt til hjemmefødsler. Ellers varetager de fødsler på fødegangen.