Et reelt godt tilbud

Kendt jordemoderordning skal gøre det populært at føde ambulant. Men det skal være frivilligt at komme hjem
lige efter fødslen og forberedelsen skal være i orden.

Timingen var ideel, da jordemødrene på Holbæk Sygehus i begyndelsen af oktober lancerede deres kendt jordemoder-ordning med det erklærede formål at forøge antallet af ambulante fødsler. Dønningerne efter intens medieomtale af ulemperne ved at forcere ambulante fødsler igennem havde ikke lagt sig, da otte jordemødre fra det vestsjællandske sygehus gik sammen parvis for at tilbyde de gravide at føde med en kendt jordemoder – og for at motivere dem til at føde ambulant.

Jordemødrene ønskede at komme udviklingen, set andre steder, med tvungne ambulante fødsler i forkøbet og valgte at undersøge, om de fordele, som det giver, at kvinden kender sin jordemoder, kunne give gode ambulante forløb på frivillig basis.

Økonomien er den samme
En tredjedel af de kvinder, der er indskrevet til fødsel på Holbæk Sygehus, får tilbud om en kendt jordemoder – eller rettere to, da jordemødrene arbejder i teams – der følger dem gennem graviditet, fødsel og barsel. Der er ikke afsat ekstra midler til ordningen, den skal klare sig inden for de samme økonomiske rammer, som det konventionelle system.

– Den tid, vi har til rådighed, er kvantitativt den samme som i det konventionelle system, men vi regner med, at vi med kendtheden kan lægge mere kvalitet ind, der gør både de gravide og jordemødrene trygge ved ambulant fødsel, siger jordemoder Mette Sejer Sørensen, der sammen med jordemoder Signe Dueholm er projektkoordinator. De har sammen med en styregruppe undersøgt, hvordan tilbuddet til kvinderne i ordningen skal skrues sammen og hvordan jordemødrene klædes bedst på til opgaven. Udgangspunktet har hele tiden været, at tilbuddet ikke må blive bredere i omfang, men gerne bedre i indhold.

Jordemødrene har indledt et samarbejde med sundhedsplejerskerne – særligt om de ambulante fødsler.

– Samarbejdet har været meget konstruktivt. I sidste uge havde vi indkaldt dem til et møde, hvor vi orienterede om ordningen og samtidig drøftede vi overgangen mellem vores to sektorer. Det resulterede i en vejledning til jordemødrene fra ordningen om overleveringen af de ambulante fødende, fordi sundhedsplejerskerne var særligt interesserede i at overtage den gode kontakt, som jordemødrene har med familierne. I det nye år indkalder vi sundhedsplejerskerne igen til en erfaringsudveksling med jordemødrene i ordningen om vejledning i hjemmet, fortæller Signe Dueholm.

Forestillingen dannes tidligt
– Vi ved fra undersøgelser, at forestillingen om fødslen og barselperioden – og altså ambulant fødsel – formes allerede i graviditeten, og jo før vi tager emnet ’ambulant fødsel’ op, jo mere vellykket bliver det, fortæller Mette Sejer Sørensen. Det, at kvinden og jordemoderen kender hinanden fra start til slut, er med til at skabe den tryghed, der gør, at familierne ser en fordel i at komme hjem hurtigst muligt, hvis fødslen er forløbet ukompliceret, er tesen.

 – Vi bruger kendtheden som den motiverende og sikrende faktor, og vi vil gerne så tidligt som muligt spore de gravide ind på de to jordemødre, de er tilknyttet. Derfor overvejer vi lige nu, om vi skal ændre den første konsultation i graviditeten til at være en gruppekonsultation, hvor begge jordemødre fra teamet er med. Resten af konsultationerne vil fortsat skulle foregå enkeltvis, siger Mette Sejer Sørensen.

Det er frivilligt at føde ambulant
Ud over kendthed er frivillighed og forberedelse nøgleord i projektet. Styregruppen arbejder med at klæde jordemødrene på, så de så målrettet som muligt udnytter den gensidige kendthed.

– Vi er for eksempel ved at forberede en temamøde for ordningens jordemødre, hvor de skal trænes i at få det bedste ud af telefonkontakterne efter fødslen, fortæller Mette Sejer Sørensen. Tilbuddet til fødende ved Holbæk Sygehus i efterfødselsperioden består i en opringning fra en jordemoder på anden- og på fjerdedagen.

– Vi vil på endnu et temamøde med en ekstern underviser træne i at forbedre kommunikation ved telefonkonsultationer. Hvordan får man bedst en fornemmelse af, hvordan familien har det og for, om der er behov for et personligt møde, som vi også har mulighed for? Hvilken spørgeteknik er den bedste og så videre. I første omgang tilbyder vi undervisningen til de kendte jordemødre, men det er vores håb, at de tiltag vi gør, smitter af på alle jordemødre på sygehuset, siger Mette Sejer Sørensen.

De kendte jordemødre har allerede været på ammekursus med en intern IBCLC-certificeret jordemoder, så hele gruppe har viden på området på højt niveau.

Guidelines hele vejen igennem
På Holbæk Sygehus findes der en guideline for den ambulante fødsel, der strækker sig fra graviditeten til sundhedsplejen overtager. Det er med til at sikre fælles faglig standard og handling og til at sikre ensartet information og rådgivning til familierne. Jordemoder Maria Jacobsen er en af de otte jordemødre, der indgår i ordningen. Hun er glad for de rammer, som projektet er sat ind i og hun ser fordelene for familierne ved at komme hjem hurtigt og dermed undgå at møde flere forskellige fagpersoner og hospitalsrutiner, der ikke altid tager hensyn til en nybagt families behov.
– Jeg synes virkelig, at det er et godt tilbud til de gravide – både kendtheden og den ambulante fødsel. Når jeg som jordemoder kender familien så godt, som vi kommer til, så har man betydelig bedre mulighed for at vurdere deres behov. Det gælder både, når de skal vejledes i, om de skal blive på barselafdelingen eller gå hjem og når jeg har telefonisk kontakt med dem i dagene efter, siger Maria Jacobsen.

Fakta om kendt jordemoderordning Holbæk

  • De meget foreløbige tal over antallet af ambulante fødsler i kendt jordemoderordningen tyder på, at flere vælger at gå tidligt hjem. Fra projektets start 1. oktober og en måned frem fødte 15 procent i det konventionelle system ambulant mod 33 procent i kendt jordemoder- ordningen.
  • Kendt jordemoder-ordningen vil blive evalueret i løbet af 2012, men den vil løbende blive evalueret i et SPC-system, hvor det er muligt at følge udviklingen i et tiltag – her kendt jordemoder – og eventuelt tilrette ordningen ud fra fundene.
  • Kendt jordemoder defineres ved, at de gravide har mødt begge jordemødre.
  • Succeskriteriet lyder på, at 85 procent af kvinderne i ordningen føder med en af de to kendte jordemødre.