Et indblik i udfordringer og forskning i Uganda

Cikaderne synger, og solnedgangens glødende, orange nuancer oplyser aftenhimlen over hospitalet i Mbale, som ligger i det østlige Uganda. Nætterne er altid de mest travle, siger jordemødrene her – så det er med en blanding af spænding og nervøsitet, jeg har sagt ja til en nattevagt.

Jeg går gennem den lange korridor af gravide, der sidder udenfor langs hospitalets mure og venter på at blive de påkrævede 7-10 cm., der giver adgang til et fødeleje. Men med over 30 fødsler pr. døgn og 1-4 jordemødre på vagt ad gangen, synes jeg nu, at der næsten altid er travlt. Denne nat, hvor jeg tog imod ved en dødfødsel, en alm. ukompliceret fødsel og en gemellifødsel, var ingen undtagelse.

Jeg er jordemoderstuderende i Skejby, og sammen med tre medstuderende er jeg i praktik i Uganda for at opleve en anden fødekultur og få indsigt i jordemoderprofessionen globalt. Vi rejser hjem med en stor taknemmelighed over den gæstfrihed, vi er blevet mødt med her. Oplevelserne har gjort indtryk på os; vi har lært meget og er på mange måder blevet udfordret. På få uger har vi oplevet mange alvorlige komplikationer, man sjældent ser i Danmark, fx abruptio, eklampsikramper og navlesnorsfremfald, og vi har ofte oplevet, at manglen på personale, udstyr og medicin kan få alvorlige konsekvenser.

Jordemoderen Eunice blev en af mine venner i løbet af opholdet i Uganda. Hun deltager som forskningsjordemoder i et ph.d. projekt, da hendes passion er at hjælpe kvinderne til trygge fødsler. I projektet undersøger de, om implementeringen af MOYO fra Laerdal Global Health kan reducere den høje perinatale mortalitet, de oplever. MOYO kan monitorere barnets hjerterytme kontinuerligt, hvilket giver bedre mulighed for fosterovervågning i risikofødsler. Projektet løber over et år og inkluderer undervisning af jordemødrene i at anvende den. (Se studiets protokol her: kortlink. dk/2pnsy)

Allerede i flyet på vej hjem, drømmer jeg om at vende tilbage til Mbale. Måske har ph.d.-projektet gjort en forskel, hvis jeg kommer igen om et par år?


Navn: Maja Langvad
Arbejdssted: Aarhus Universitetshospital
Jobfunktion: Jordemoderstuderende