Endnu en sag vundet mod privat arbejdsgiver

Jordemoderforeningen har vundet endnu en sag mod en privat arbejdsgiver på vegne af et medlem. Foreningen har ikke overenskomst med arbejdsgiveren.

Københavns Byret afsagde den 6. december 2018 dom i en sag om uberettiget afskedigelse af en jordemoder i forbindelse med sygdom. Jordemoderen, der var ansat på en speciallægepraksis ejet af Tri Nguyen, sygemeldte sig med lægeerklæring for en ca. fem ugers periode. Allerede to uger efter sygemeldingen skrev Tri Nguyen til jordemoderen, at hun ville blive sagt op, hvis hun ikke langtidssygemeldte sig, så klinikken kunne få sygedagpengerefusion i sygeperioden samtidig med, at jordemoderen kunne søge nyt arbejde. Jordemoderen havde i forbindelse med en sygesamtale en uge efter, at hun blev sygemeldt, oplyst, at det var hendes forventning at vende tilbage til jobbet efter sygemeldingen.

Anbefaling
Jordemoderforeningen har ført og vundet en række sager mod læge Tri Nguyen, der ejer Gynækologisk Klinik Hvidovre og LilleLiv med afdelinger i København, Hvidovre og Lyngby.

Jordemoderforeningen har ikke overenskomst med Tri Nguyen og anbefaler jordemødre, der overvejer at søge ansættelse på en af klinikkerne, at kontakte Jordemoderforeningen.

Der havde ikke op til sygemeldingen været væsentligt sygefravær, der kunne indikere, at jordemoderen ville blive langtidssygemeldt.

Retten fandt derfor ikke, at Tri Nguyen kunne bevise, at opsigelsen var begrundet i jordemoderens sygdom.

Tri Nguyen begrundende opsigelsen med, at den pågældende jordemoders sygemelding sammen med det samlede sygefravær i klinikken gjorde det nødvendigt at fyre hende, da sygemeldingen havde negativ betydning for klinikkens samlede drift. Dette fandt retten ikke, at han kunne godtgøre.

Samlet set vurderede Københavns Byret, at afskedigelsen af jordemoderen ikke var sagligt begrundet og pålagde Tri Nguyen at betale 74.825,78 kr. til jordemoderen og dække sagens omkostninger over for Jordemoderforeningen.

Sagen er endnu en i rækken af sager mod ejeren af den pågældende speciallægepraksis, hvor flere jordemødre har eller har haft ansættelse. Tidligere har foreningen ligeledes vundet sager mod Tri Nguyen i Ligebehandlingsnævnet på vegne af tre jordemødre. Her havde han argumenteret imod ansættelse med den begrundelse, at han regnede med, at de inden for et par år ville blive gravide. Foreningen har desuden vundet en sag i byretten for mangelfuld udbetaling af løn samt sager om ret til løn under sygdom.