En uge med: Stine planlægger kollegernes jul

Stine Roswall er jordemoder og vagtplanlægger på Holbæk Sygehus. Hun er uddannet i 2010 og har siden 1. maj i år stået for at lægge vagtskema for jordemødre og ssa’er, lave akut vagtdækning og assistere afsnitsledelsen med sekretær-opgaver. Stine arbejder 32 timer om ugen fra mandag til fredag.

Torsdag:

Der er travlt fra morgenstunden, så min dag starter med en her-og-nuopgave: Der er brug for en jordemoder mere på fødegangen. Jeg tænker kreativt: Om torsdagen er der tre konsultationer. Jeg kigger på programmerne. Tæller antal kvinder, tæller antal ledige tider i dag – vi kan flytte nogle gravide fra et program til et andet og dermed frigøre en jordemoder fra kl. 10. Ikke optimalt at lukke en konsultation, men det er det muliges kunst.

I morgen er der temadag for afdelingen, så inden jeg går hjem, skal jeg være sikker på, at alle vagter er dækket frem til mandag.

Fredag:

Temadag: Vi er både jordemødre, SSA’ere, læger og sygeplejersker til stede, både klinisk personale og ledere. Vi starter med et fælles oplæg af en erhvervspsykolog. Det er rart, at det prioriteres, at vi mødes på tværs og taler om aktuelle emner.

Midt i det hele ringer KJS. Der er en del fødende; kan jeg trylle en ekstra aften- og nattevagt frem? Jeg ser i skemaet: Hvem har ferie eller beskyttet fridøgn? Jeg gør mig altid overvejelser om, hvem jeg kan spørge. Hvorfor forstyrre nogen, der med garanti ikke kan? Jeg sender af princip ikke “alle- sms’er”, for dem der skal i nattevagt i nat, kan ikke bruge til noget, at der mangler en nattevagt. Jeg sender et par sms’er, og det falder hurtigt på plads. Fedt!

Vi har en FEA-aftale med en timeløn på godt 500kr. Det har gjort det nemmere at få kollegaer til at tage en ekstra vagt, når vi kan tilbyde en aflønning, der står mål med ulempen ved at komme ind en dag, man ellers havde tænkt, man havde fri.

Efter frokost taler vi jordemødre og SSA’ere om de akutte henvendelser. Kontrasten er stor; da jeg arbejdede i hovedstaden, havde vi et døgnbemandet afsnit, der tog sig af de akutte henvendelser. Her i Holbæk med ca. 1500 fødsler årligt håndteres det subakutte; vending fra UK, rutine CTG hos kvinder med leverkløe, blodtrykskontroller mm. på to dagvagter mandag og torsdag. Det er dog lidt knebent, så vi snakker om, at flowet måske var bedre for både kvinder og personale, hvis vi alle hverdage kl. 11 til 15 har en jordemoder, der ser disse kvinder. Kl. 14 er der lægekonference, så der ville man kunne få afklaret, hvad der måtte være behov for af planer, og så kan jordemoderen gå i aftenvagt bagefter. En 12-timers vagt fra 11 til 23 lyder tillokkende.

Lørdag:

Lørdag er altid lidt hektisk, begge mine børn har en fritidsaktivitet, der kræver hjælp fra os forældre til transport.

Hjemme igen går eftermiddagen med at bage en chokoladekage – der er Den Store Bagedyst i aften, og det kan man ikke se uden kage, vel?

Søndag:

Søndag går jeg i kirke. Bagefter har vi frokostgæster. Aftenen bliver brugt i sofaen, inden mandag kalder.

Mandag:

Om morgenen taster jeg dagsedlerne med overarbejde, FEA-vagter osv. i lønsystemet, så det altid er opdateret. Jeg kan se, at lørdagens døgnvagt var kaldt 5,5 time og søndagens døgnvagt var herinde 5 timer og et kvarter. Her kan godt være travle dage og lange kald, men det er langt fra hver weekend.

I dag skal jeg planlægge julens vagtskema sammen med vicecheferne. To kollegaer har ikke sendt mig nogen ønsker. Jeg ringer dem straks op. Heldigvis tager de begge telefonen og får ønsket.

Jule-skemamødet bliver dog kort, da ingen har udtrykt ønske om aftenvagt på fødegangen 24/12. Jeg sender en mail til alle og giver mulighed for at ændre ønsker. Hvis ingen melder sig, må vi trække lod blandt dem, der ikke har haft aftenvagt juleaften de sidste 4 år.

Det er en træls melding at sende ud, men nogen skal jo være her – hellere frivilligt end påtvunget.

En ny kollega er lige startet. Vi gennemgår sammen hendes vagtplan, og jeg forklarer om skemaet; hvad er afspadsering, hvordan får man overarbejde, reglerne for fridøgn, ferieafvikling mm.

Tirsdag:

Jeg er spændt, da jeg åbner pc’en, men der er en håndfuld mails fra kollegaer, der har gjort sig tanker om juleaften. Det er nogen, der ikke har haft julevagten de seneste år, så der er rimelighed til. Juleskemaet bliver derefter lagt på et par timer, og alle i afdelingen får besked om fordelingen. Kun seks jordemødre har efter aftale fået en vagt, de ikke har ønsket i første omgang. Det var natten 23/12, aftenen 24/12 og døgnvagten 25/12, der krævede velvilje fra kollegaer at få driblet på plads.

Onsdag:

I dag og i morgen er vicecheferne på et obligatorisk lederkursus i regionen, og chefjordemoderen har ferie. Jeg har derfor ansvaret for bemandingen. Jeg kan sparre med KJS, og ved behov kan jeg ringe til vicecheferne. Der er en enkelt sygemelding til aftenvagten, som jeg får dækket på første sms, jeg sender. Det er fedt at være et sted, hvor jeg ved, hvem der gerne vil spørges, og hvem der helst er fri. Det er virkeligt et fødested af en passende størrelse