En uge med: børneorm, blodprøver og graviditetsundersøgelser

Camilla Clemmensen bruger sin jordemoderuddannelse i en privat lægepraksis i Nordjylland. Her har hun i syv år varetaget alt fra årskontroller til visitationer af akutte patienter. Men naturligt nok er meget af lægehusets gynækologiske og obstetriske arbejde også uddelegeret til hende.

Mine dage som jordemoder i en lægepraksis er meget varierede. Der er to sygeplejersker og mig til at “dække gulvet”, hvilket vil sige, at vi skiftes til at have akutvagten sammen med en læge. Har man akutvagten, er der nogle faste patienter på programmet i løbet af dagen, men ellers tager vi os af alt det akutte, der kommer. Det kan fx være halssmerter, akut hoste, øjenbetændelse, sår og blærebetændelser.

Har vi ikke akutvagten er dagen fyldt op med en stor variation af patienter. Alle kronikerne er, udover en fast læge i huset, tildelt enten en fast sygeplejerske eller mig. Det vil sige, at jeg som jordemoder ud over obstetrik og gynækologi også har kontroller af diabetes, KOL, astma mm. Det er virkelig en stor fordel at kende patienterne, så vi kan se på dem, når de fx har det skidt. Jeg synes, det er en stor fordel i kronikkerkontrollerne, at jeg ved, hvad jeg sidst aftalte med patienten, og at jeg kender deres familie eller de pårørende, de har med. Er der sårbare gravide eller småbørnsfamilier, kender vi i huset oftest også forældrene, søskende eller ægtefællen.

Mandag

I dag byder mit program blandt andet på en lungefuktionsundersøgelse med reversibilitetstest. Jeg vurderer teknik og resultater, og må vende det med patientens faste læge, da patienten har ret nedsat kapacitet i forhold til hans alder. Der bliver lagt en plan, som jeg videregiver til patienten.

Derefter skal en fem måneder gammel baby måles, vejes og vaccineres, inden lægen skal se barnet. Jeg har set moderen i graviditeten, og det er dejligt med kontinuiteten, og at vi kan følge op på fødslen, og hvordan det er gået, siden jeg så hende sidst.

Jeg har også en planlagt sårkontrol på en ung mand, der har fået en finger i klemme, så huden er sprækket, og røntgenundersøgelsen viste fraktur af yderste led. Ingen tegn på infektion, men det er ikke tid til at fjerne suturerne endnu, så fingeren vaskes og forbindes igen. Jeg vejleder den unge mand og hans mor i sårpleje og -kontrol inden ny vurdering på fredag.

Vi har hver dag “stikketid”, hvor vores patienter uden tidsbestilling kan møde op til planlagte blodprøver til os, sygehusene, speciallæger mm. Der er dog ingen medicinstuderende til at tage “stikketid” i dag, så den deles de to sygeplejersker og jeg om. Heldigvis er det en rimelig stille dag, så jeg kan få lavet noget administrativt – blandt andet en masse svar på screeninger for livmoderhalskræft, hvoraf nogle skal have henvisning og tid til gynækologisk kontrol.

Jeg arbejder efter eget ønske 30 timer om ugen, og i dag er en kort dag til klokken 13, så der er mulighed for at hente børn tidligt, så vi kan hygge os lidt.

Tirsdag

I dag har jeg akutvagt indtil kl. 13. Blandt andet kommer der en ældre diabetiker med et stort skinnebenssår. Han fortæller, at såret er ret nyt, men omfanget af nekrose gør, at vi må sende ham på sygehuset. Det var mig, der visiterede ham i telefonen i morges, og der havde jeg slet ikke indtryk af, at det var så omfattende. Vi snakker tit om, hvor anderledes et billede, vi nogle gange ser i konsultationen, i forhold til hvad patienten har givet udtryk for og beskrevet i telefonen. Det kan gøre visitation både svær, men også spændende, for det er så vigtigt at få stillet de rigtige spørgsmål.

Jeg har også en planlagt tre-måneders vaccine, hvor der er ekstra opmærksomhed på øjenkontakt og samspillet mellem mor og barn. Kvindens første barn er fjernet kort efter fødslen for mange år siden. Hun har hele graviditeten været nervøs for kommunens dom, så det er dejligt at se, at hun klarer det godt.

Om eftermiddagen ser jeg en af de gravide, jeg har fulgt lidt tæt – heldigvis er undersøgelsen normal, og hun har tid ved både konsultationsjordemoder og til tilvækstscanning i løbet af næste uge, og så er vi ved at være ved termin, så jeg har ikke flere planlagte kontroller med hende.

Jeg holder meget af kontinuiteten i mit arbejde og synes altid, det er lidt mærkeligt at slippe de gravide, der har været til ekstra kontroller – enten fordi de overgår til kontrol på sygehuset, eller fordi de nærmer sig termin. Så er det altid rart at se fødselsepikrisen, eller møde dem når de kommer til kontroller i lægehuset efterfølgende.

Inden jeg går hjem, taler jeg lige med en af sygeplejerskerne, så hun kan give sit besyv med på mit forslag til ændring i behandlingen af en KOL-patient, der ikke har teknik til at tage sin medicin i det device, hun blev opstartet i sidst. Min kollega kommer med et fornuftigt forslag, som jeg vil forelægge patienten.

Privat byder aftenen på spaghettigudstjeneste med børnene. Imens har manden ro til at arbejde.

Onsdag

I dag er sekretærerne på kursus, så jeg deler “skranken” med en sygeplejerske. Derfor har jeg kun en enkelt planlagt patient, der kommer til celleskrab. Hun har dog ikke været til kontrol med sin Lichen Sclerosus siden 2019, så vi gennemgår smørevejledning og en grundig gynækologisk undersøgelse, hvor hun ser med ved hjælp af et spejl.

Torsdag

Fridag. I dag er en af de to fridage, jeg planlagt har på mit fem ugers-rul, og som er en af fordelene ved ikke at være på fuld tid. I dag får hele huset en grundig rengøring, inden ældstebarnet kommer hjem fra skole.

Fredag

Anden dag på en uge, hvor begge sekretærer er væk – det sker ellers sjældent, men det betyder igen ekstra skranketid for mig.

Der bliver indleveret et analaftryk på grund af kløe, men hvor forældrene ikke har set børneorm. Jeg er oplært af en af vores læger i at mikroskopere analaftryk for ormeæg. Det sker af og til, at vi får et aftryk ind, men de sidste mange gange har der ikke været “gevinst”. I dag er der fund af æg i aftrykket, og sygeplejerskerne og den medicinstuderende, der er på arbejde, må ud og kigge med, så vi kan diskutere fundet, og de fremover også ved, hvad de skal lede efter for at påvise børneorm.

Weekenden står på hygge med manden og nogle gode venner, mens børnene hygger ved bedsterne.

En uge med
Tidsskrift for Jordemødre bringer ugedagbøger med jordemødre eller studerende, der fortæller om de udfordringer, dilemmaer og oplevelser, de står overfor.