En til tre eller en til en?

Vicedirektør Torben Mogensen fra Hvidovre Hospital undsagde regionens fødeplan for åben skærm.
Det var en misforståelse, forklarede han dagen efter.

Mange jordemødre sad klar foran fjernsynet onsdag den 29. oktober klokken 20, da DR2 i et kombineret dokumentar- og debatprogram stillede spørgsmålet: Har jordemødre fået så travlt, at det går ud over sikkerhed og tryghed på fødegangene? I udsendelsen fokuseres der på forholdene på de storkøbenhavnske fødesteder, hvor jordemødrene i forsommeren aktivt gik ud og fortalte om forholdene.

To par fortæller om deres forløb. Uddrag fra journaler og forældrenes egne oplevelser tyder på, at travlhed på fødegangen kan have været en medvirkende årsag til ulykkelige udfald i begge forløb. Jordemødre fra Hvidovre Hospital, Rigshospitalet og Herlev Hospital fortæller om situationer, hvor de må gå på kompromis og hvor kompromisser kan have haft konsekvenser for kvinder og børn. Jordemødrene fortæller desuden om arbejdsforhold, hvor de går hjem med ondt i maven og en oplevelse af ikke at have slået til. Udsendelsen forklarer den tiltagende travlhed med mange igangsatte fødsler og flere komplekse forløb.

En misforståelse
Direktører fra Rigshospitalet og Hvidovre Hospital udtaler sig i udsendelsen om forholdene på de to fødegange. Flere penge skal man ikke regne med, lyder det fra begge steder, men omfordeling af ressourcerne kan der blive tale om.

Det mest radikale forslag kommer fra Hvidovre Hospital, hvor Torben Mogensen, der er vicedirektør, fortæller, at man vil skubbe tidspunktet for, hvornår en fødende har en jordemoder hos sig. Fremover skal en jordemoder passe tre kvinder i fødsel op til de er 6-7 cm. Det vil komme til at ske på tre nye "overgangsstuer", der er blevet indrettet på fødegangen, fortæller direktøren.

– Er det ikke en forringelse af kvaliteten? spørger journalisten.

– Nej, det tror jeg ikke. Der sker jo ikke andet i den periode end, at de har ondt, siger Torben Mogensen og præciserer, at det ikke er nødvendigt, at der sidder en jordemoder tæt på, før kvinden er 6-7 cm.

Tidsskrift for Jordemødre kontaktede dagen efter udsendelsen direktionen på Hvidovre Hospital for at høre nærmere om ændringen, der kolliderer med Region Hovedstadens fødeplan. I følge den skal de fødende have en jordemoder kontinuerligt hos sig i hele den aktive del af fødslen.

Direktør Torben Ø. Pedersen fortæller, at der er tale om en misforståelse – hospitalet følger regionens fødeplan. Direktøren foreslår, at udtalelsen er et resultat af, at journalisten har stillet et ledende spørgsmål til Torben Mogensen eller, at citatet er taget ud af en sammenhæng.

Da tidsskriftet får kontakt med Torben Mogensen, er meldingen også, at fødeplanen vil blive fulgt – der er alligevel ikke planer om at gradbøje kvalitetsindikatoren om jordemodertilstedeværelse ved den aktive del af fødslen.

– Det er mig, der har misforstået papirerne, forklarer Torben Mogensen og henviser til "Hvidovre-modellen", der er et såkaldt ressourceallokeringsprojekt. I projektet har man undersøgt patientflow i fødemodtagelsen og på fødegangen og kortlagt, hvor og hvornår der i særlig grad er brug for ressourcer. På denne baggrund har man oprettet tre "overgangsstuer" på fødegangen, hvor kvinder, der endnu ikke er i aktiv fødsel, men som heller ikke skal hjem, kan opholde sig. Til denne gruppe patienter vil der blive afsat en jordemoder pr. tre kvinder. Et andet tiltag er, at man vil sætte fødsler i gang over middag i stedet for om morgen for at undersøge, om det vil nedbringe arbejdsbelastningen i nattetimerne.

Torben Mogensen er direktionens kontaktperson til gynækologisk-obstetrisk afdeling på projektet.

Men når der nu ikke kan hentes ressourcer ved at lade en jordemoder passe tre fødende op til 6-7 cm., hvordan vil man så løse problemet med travlhed?
– Nu er stuerne jo lavet (overgangsstuerne, red) og det vil give mindre arbejdsbelastning, fordi kvinder, der ellers ville sidde på gangen på fødemodtagelsen, nu får et sted at være, siger Torben Mogensen.

Men de var der jo i forvejen..?
– Ja, men det giver mere ro på fødemodtagelsen, når personalet ikke bliver forstyrret af kvinder, der sidder eller går på gangene. Og alene det, at jordemødrene ikke bliver forstyrret, mindsker belastningen, siger Torben Mogensen, der melder klart ud, at der ikke kommer flere penge til fødeområdet.

– Hvis hospitalet får flere penge, så skal de ikke gå til fødegangen. Så skal det i hvert fald bestemmes ovenfra, siger vicedirektøren.

Hvis du skulle bestemme, ville du så spare på jordemoderressourcerne til den fødende var 6-7 cm.?
– Ja, jeg mener, at det er overbud at sætte barren så lavt som 3-4 cm. Men det er klart, at det må jordemødrene og obstetrikerne beslutte. Det er dem, der skal arbejde i det, siger Torben Mogensen.

Vil du tro, at flere kvinder ville have brug for en epiduralblokade, hvis de ikke havde en jordemoder kontinuerligt hos sig i den første del af den aktive fødsel?
– Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis. En epiduralblokade skal ikke være en erstatning for en jordemoder. Og når der er lagt en epiduralblokade skal kvinden observeres tæt.