En tavle fra Ikea til 180 kroner, og så kan I gå i gang

En tur i Ikea for at købe en whiteboard-tavle og en jordemoder med solid ballast og mod på anderledes konsultationer. Det er alt, I behøver, hvis I vil sætte gang i walk-in-konsultationer, hvor de gravide kan møde op til jordemoderkonsultation uden foregående aftale. Sådan lyder erfaringerne fra Roskilde, der har kørt med konceptet i et år.

I det lille røde hus, der ligger i udkanten af Sjællands Universitetshospital, Roskilde, kommer egnens gravide til jordemoderkonsultationer. Langt de fleste af dem sætter sig i venteværelset og ved, cirka hvornår de vil komme til hos deres jordemoder.

Men hver onsdag mellem klokken 8 og 11 er konceptet anderledes. Her blander de gravide med en planlagt jordemodertid sig med gravide, der skriver deres initialer med tusch på en whiteboard-tavle i venteværelset og sætter sig til at vente, uden at vide hvornår de bliver kaldt ind. De er mødt op til åben konsultation for at tale med en jordemoder om plukkeveer, bækkensmerter eller hvad der nu ligger dem på sinde – uden at have en planlagt tid. Og det er der fordele i både for den gravide, den enkelte jordemoder, der står for konsultationerne, og hele organisationen.

Tryghed for den gravide

Hvis vi starter med den gravide, er fordelene ifølge jordemoder Mette Backhausen, der arbejder med udvikling og forskning på hospitalet, at brugen af åben konsultation er behovsstyret:

“Svangreomsorgen kører efter en ret fast skabelon. Man holder fast i, at folk skal ses på bestemte tidspunkter i graviditeten. Samtidig får vi at vide, at den danske svangreomsorg skal være individuelt tilpasset og styret af den enkeltes behov og ønsker. Det klinger helt ærligt lidt hult i mine ører. Men med ideen om åben konsultation, har vi sat noget i gang, som faktisk er fuldstændig styret af den enkelte gravides behov og ønsker.”

Og netop fordi de gravide kommer, når de har behovet, får de noget væsentligt med sig – tryghed.

“De kommer typisk med en konkret bekymring og går beroligede herfra,” fortæller Laura Sparholt Dyrlund, der fast har rollen som åben konsultationsjordemoder i Roskilde.

Arbejdsglæde for jordemoderen

Hun er også den åbenlyse til at fortælle om, hvad åben konsultation har betydet for hende som jordemoder. Og det kan siges kort og godt: Arbejdsglæde.

“Den almindelige konsultation kan være lidt rutinepræget med mange af de samme spørgsmål og foregår jo ikke nødvendigvis, når den gravide har et behov. I åben konsultation er det den gravide, der kommer med en dagsorden, ikke os. Det betyder, at man ikke behøver den sædvanlige smøre. Man kan prioritere i, hvad man taler om og helt lade noget ligge. Dermed bliver konsultationerne meget lidt rutineprægede,” fortæller hun og fortsætter:

“Her starter hver eneste samtale med ordene: ’Hvad kan jeg hjælpe dig med?’ De gravide kommer som et blankt stykke papir, og jeg synes også, at det er en spændende faglig udfordring, at jeg ikke engang ved, hvilken uge de er i, når jeg kalder dem ind. Jeg skal møde dem helt åbent og uden forberedelse.”

Tanken er, at konsultationerne skal tage 15 minutter, men de kan vare op til en halv time.

“Det er også en fordel som jordemoder, at man ikke bliver stresset af det, hvis en gravid har brug for en længere samtale en dag. For de gravide, der sidder og venter, har ikke en tid. De kommer til, når de kommer til. Det er præmissen, den kender de, og de er meget tålmodige.”

Mette Backhausen byder ind:

“Det var ikke det, der var formålet med åben konsultation, men det er da også fantastisk at have en kollega, der går og smiler fra øre til øre, fordi det her skaber arbejdsglæde. Vi har haft nogle hårde år, men nu sker der gode ting, vi skaber udvikling sammen, og glæden ved det smitter.”

Aflastning for organisationen

For resten af organisationen har der også vist sig at være utilsigtede fordele ved de åbne døre i jordemoderkonsultationen.

“Jeg har flere gange på det sidste oplevet, at en af mine jordemoderkolleger er kommet til mig og har sagt: ’Det er fedt, at vi kan henvise de gravide til åben konsultation. Det er et virkelig godt tilbud.’,” fortæller Laura Sparholt Dyrlund.

Vicechefjordemoder Stine Tobiasen supplerer med, at hun også har hørt fra sekretærerne, at det er rarere for dem at kunne henvise til åben konsultation end at skulle sige til en gravid, at hun kan få en tid om to uger. Og sidegevinsterne stopper ikke der:

“Man skal også huske, at når der har været 137 gravide i åben konsultation i de første fem måneder, så er det jo også 137, der ikke har ringet til en presset fødegang, som de tidligere har været henvist til ved bekymringer. På den måde aflaster vi jo også organisationen, der hvor den måske er allermest presset. Alt det for kun tre timers åben dør om ugen.”

Baseret på de gode erfaringer åbnede Sjællands Universitetshospital, Roskilde også for åben konsultation i deres satellitkonsultation i Greve hver tirsdag fra 8-10 fra midten af marts.


Årsager til henvendelse

137 gravide kom til åben jordemoderkonsultation på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, i løbet af ordningens første fem måneder. De havde følgende henvendelsesårsager:

  • 1. Bekymring/tryghed 29 %
  • 2. Fosterskøn 12 %
  • 3. Plukkeveer 11 %
  • 4. Lejring af foster 11 %
  • 5. Hindeløsning 11 %
  • 6. Andre* 26 %

* Mindre liv, BT-kontrol, bækkensmerter, smerter i mave, arbejdsforhold, aødemer, ubehag, amning.

En gravids perspektiv

Helena Faarup er gravid i 22. uge og er en af de kvinder, der har benyttet sig af den åbne konsultation i Roskilde.

“Jeg har været igennem to spontane aborter og er nu gravid efter fertilitetsbehandling, så jeg kan godt mærke, at jeg er usikker på det hele. Samtidig ved man jo ikke, hvad der er normalt, når man er førstegangsgravid. Så jeg kom til åben konsultation, fordi jeg havde haft nogle smerter i maven, hvor jeg ikke vidste, om det var normalt. Jeg har følt mig enormt mødt af Laura, og det har været så rart, at der var fokus på det, jeg kom og havde på hjerte. Der var god tid, og jeg synes virkelig, at det er et fantastisk tilbud. Min egen læge er god til mange ting, men en jordemoder er jo specialist i lige præcis graviditet, så det er så trygt at kunne komme til åben konsultation.”

Gode råd

Stine Tobiasen er vicechefjordemoder for svangreområdet og jordemoderkonsultationer i Roskilde. Hun har været med til at sætte projektet med åbne konsultationer i gang og har følgende gode råd fra et lederperspektiv.

  • Åben konsultation er organisatorisk let at implementere. Hvis man gerne vil give de gravide øget tilgængelighed, er det en lavthængende frugt.
  • Men vær opmærksom på, at åben konsultation aldrig bør holde lukket. Folk må ikke opleve at gå forgæves, for så bliver de usikre på tilbuddet. Der skal være åbent fx hver onsdag – også mellem jul og nytår og ved sygdom. Hvis jordemoderen, der sidder med åben konsultation, er hjemme med et sygt barn, så må noget andet lukkes eller aflyses og en kollega må tage åben konsultation. Det skal man være indstillet på som leder.
  • Vær ikke bange for at I bliver væltet af patienter. De gravide bruger typisk kun tilbuddet om åben konsultation én gang i løbet af deres graviditet, fordi der er noget, der fylder for dem lige der.